Povezave na Alumni članic UM

Članice Univerze v Mariboru:

 1. Ekonomsko-poslovna fakulteta: http://www.epf.um.si/karierni-center/aktualno/alumni-epf/.
 2. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: https://feri.um.si/o-nas/alumni/.
 3. Fakulteta za energetiko: (povezava bo objavljena naknadno).
 4. Fakulteta za gradbeništvo: (povezava bo objavljena naknadno).
 5. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (povezava bo objavljena naknadno).
 6. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: (povezava bo objavljena naknadno).
 7. Fakulteta za logistiko: (povezava bo objavljena naknadno).
 8. Fakulteta za organizacijske vede: (povezava bo objavljena naknadno).
 9. Fakulteta za strojništvo: http://alumni.fs.uni-mb.si/
 10. Fakulteta za varnostne vede: http://www.fvv.um.si/alumni-fvv.aspx
 11. Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (povezava bo objavljena naknadno).
 12. Filozofska fakulteta: (povezava bo objavljena naknadno).
 13. Medicinska fakulteta: (povezava bo objavljena naknadno).
 14. Pedagoška fakulteta: (povezava bo objavljena naknadno).
 15. Pravna fakulteta: (povezava bo objavljena naknadno).
 16. Fakulteta za zdravstvene vede: (povezava bo objavljena naknadno).
 17. Fakulteta za turizem: http://ft.um.si/studenti/alumni

Povežite se z nami