1. avgust 2018

56 zaposlitev podoktorskih raziskovalcev

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 13. 7. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 48/2018 objavil Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Rok prijave na razpis je 5. 10. 2018 do 12. ure.

Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Doktorji znanosti oz. doktorandi so lahko iz vzhodne ali zahodne regije oziroma tudi iz tujine. Posebna pozornost bo namenjena brezposelnim raziskovalcem in raziskovalcem, ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. 

Prijavitelj bo v skladu s pogoji javnega razpisa z raziskovalcem iz izbrane vloge na javni razpis sklenil pogodbo o zaposlitvi v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost. Pogodba o zaposlitvi raziskovalca na začetku kariere bo sklenjena za polni delovni čas najmanj za celotno obdobje izvajanja oz. sofinanciranja raziskovalnega projekta (operacije), tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

Raziskovalec na dan objave javnega razpisa z raziskovalno organizacijo prijaviteljico ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Na razpisu je za prijavitelja (možna sta samo UM in FIŠ NM), ki sta v Vzhodni Kohezijski regiji, na voljo finančnih sredstev za okvirno 56 novih zaposlitev.

Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskovalnega projekta v splošno korist, ki vključuje sodelovanje z gospodarskim subjektom in zaposlitev raziskovalca v raziskovalni organizaciji za polni delovni čas v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %), in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – 80 %. Višina razpoložljivih sredstev je 12.876.300,00 EUR, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 9.614.304,00 EUR in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.261.996,00 EUR.

Besedilo javnega razpisa in ostalo razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi

Prijavitelj (UM) se lahko na javni razpis prijavijo z več vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt (operacijo), vezan na enega raziskovalca. Prijavitelj se lahko z imenom istega kandidata prijavijo zgolj z eno vlogo.

Podrobnejši podatki o razpisu pa se nahajajo tukaj in tukaj.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Službo za prenos znanja in tehnologij, in sicer na elektronski naslov .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov).

 

 

 

 

 

 

Povežite se z nami