3. oktober 2014

Informacija o dveletnem programu OECD za mlade strokovnjake

OECD v letu 2015 razpisuje dveletni program za 19 mladih strokovnjakov  (OECD Young Professionals Programme – YPP). Program je namenjen visoko usposobljenim in motiviranim mladim različnih profilov, ki si želijo dela na projektih v okviru strateških usmeritev Generalnega sekretariata OECD – zlasti s področja zelene rasti, razvoja, inovacij in NAEC. Kandidate mora zanimati delovanje OECD ter zavzemanje za mednarodno politiko sodelovanja.

Pogoji za prijavo so:
-  kandidati morajo biti rojeni po 1. januarju 1982 (vključno s prvim januarjem 1982);
-  kandidati morajo biti državljani RS;
-  univerzitetna izobrazba z relevantnega področja;
-  najmanj dveletne delovne izkušnje
-  odlično znanje vsaj enega od uradnih jezikov OECD (angleški in francoski jezik) ter osnovno znanje drugega ali pripravljenost za učenje drugega uradnega jezika OECD. Znanje drugih tujih jezikov je prednost;
-  mednarodne izkušnje s področja raziskav in analiz v času študija, pripravništva ali službovanja so prednost.

Več informacij o navedenem programu najdete na povezavi: http://www.oecd.org/careers/oecdyoungprofessionalsprogramme.htm.Postopek prijave: kandidati se prijavijo preko spletne strani OECD https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=en&job=09490.

Rok za prijavo je 25. november 2014. Kandidate vljudno prosimo, da o svoji prijavi obvestijo MZZ na elektronski naslov .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov).

Izbrani kandidati bodo predvidoma decembra 2014 opravljali dveurni 'online' pisni preizkus; po opravljenih testih, bo ožji izbor kandidatov februarja 2015 povabljen na razgovor. Dokončen izbor kandidatov bo narejen marca 2015, predviden začetek programa pa je poleti 2015.

Izbrani kandidati bodo z OECD sklenili pogodbo za 2 leti, po končanem programu pa bodo imeli možnost kandidiranja za zasedbo drugih delovnih mest znotraj OECD.

Povežite se z nami