19. oktober 2018

Prehod mladih na trg dela

Projekt je namenjen mladim s posebnimi potrebami na prehodu iz osnovne v poklicne ter srednje šole, na fakultete ali v zaposlitev. Eden izmed  ciljev projekta  je dodatna podpora mladim na teh prehodih in pri pridobivanju kompetenc, pomembnih pri kasnejšem vstopanju na trg dela.

V priponki je zloženko, motivacijsko povabilo za študente in seznam izvajalcev, ki bodo nudili strokovno podporo študentom s posebnimi potrebami na posameznih fakultetah.

Priloge: zloženka, motivacijsko povabilo za študente in seznam izvajalcev.

Povežite se z nami