13. november 2017

Razpis: Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodn

Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vrednosti 1.000,00 EUR. Pravico sodelovanja na natečaju za izjemno doktorsko delo imajo raziskovalke in raziskovalci, ki so uspešno zaključili doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved največ tri leta pred datumom razpisa. Kandidatke in kandidati se lahko prijavijo na razpis največ dvakrat. Na podlagi prispelih prijav bo komisija določila ožji izbor kandidatov za Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo. Izbrani kandidati bodo predstavili svoje delo na javni predstavitvi, predvidoma v drugi polovici

novembra 2017, na Kemijskem inštitutu. Več.

Povežite se z nami