10. december 2018

Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del (za študente študijskih programov 1. stopnje)

Večina študentov na visokošolskem in/ali univerzitetnem študiju nima predmeta, pri katerem bi nadgradili ali vsaj utrdili pravila jezikovne kulture – od slovnice, pravopisa, besedja in stila. V navodilih za pripravo zaključnega dela pa je zapisano, da mora biti to ''jezikovno korektno''. Zato je prav, da izobraženec z diplomo Univerze v Mariboru zna tudi brez lektorjanapisati zadostno jezikovno korektno besedilo.

Študenti študijskih programov 1. stopnje ste vabljeni na brezplačno delavnico, na kateri boste pridobili znanja za pisanje slovnično in pravopisno ustreznejših zaključnih del 1. stopnje.

Delavnica bo potekala 30. januarja 2019 od 14.00 do 15.30, v dvorani Borisa Podrecce na rektoratu Univerze v Mariboru (slomškov trg 15, Maribor). Rok za prijavo je do 29. 1. 2019.

Delavnico izvajata izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes.

Vsebina delavnice:

Opozorili bomo na najpogostejše napake, pri tem pa izhajali iz konkretnih primerov iz diplomskih del, objavljenih v DKUM:

- pravopisna pravila (velika/mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen),

- oblikoslovne težave (sklanjanje težjih primerov),

- skladenjske težave (besedni red, zapletene povedi),

- besedje (stilno zaznamovano, prevzeto ...),

- stilistične težave ...

 

Na delavnico se prijavite tukaj.

 

Povežite se z nami