15. februar 2019

Vojaški tabor za študente

Slovenska vojska tudi v letošnjem letu ponuja študentom in študentkam ter polnoletnim dijakom in dijakinjam možnost, da se prijavijo in udeležijo dvotedenskega Vojaškega tabora. Program je zelo zanimiv in kvaliteten, zato ga nekatere fakultete pri določenih predmetih priznajo tudi kot opravljeno obvezno prakso. Letos bo vojaški tabor potekal v času od 1. do 14. julija 2019 v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in njeni okolici ter na vadišču Poček. Prijavljeni kandidati bodo varnostno preverjeni, tisti, ki bodo izbrani glede na prednostni vrstni red, pa bodo napoteni na zdravniški pregled (Ljubljana), kjer bo ocenjena njihova sposobnost za opravljanje vojaške službe. Kraj odhoda in povratka na tabor je Maribor. Izbrani udeleženci bodo pred taborom posebej pozvani na zadolžitev vojaške opreme (Ljubljana).

Kdor želi spoznati delo Slovenske vojske, s poudarkom na terenskem usposabljanju in se preizkusiti iz »kakšnega testa je« ali pa potrebuje pomoč pri poklicnem odločanju, izpolni priloženo prijavnico in soglasje za varnostno preverjanje ter  skupaj s potrdilom o šolanju do 19. marca 2019 pošlje na naslov:

Sektor za vojaške zadeve
Vojkova 55a
1000 Ljubljana
(s pripisom: za Vojaški tabor)

Povezava na razpis: Postani slovenski vojak! - Prijava na Vojaški tabor

Povežite se z nami