6. junij 2018

#Zaposlitev #Doktorat znanosti

Zaposlitev s plačanim doktorskim študijem za sodelovanje pri raziskovalnem delu, »Listina&Kodeks«, EURAXESS.

Informativni dan

14. junij 2018, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Severni stolp Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15.

Program:

10:00 – 10:45 Program »Mladi raziskovalci«: ga. Matejka Ahčin, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

10:45 – 11:30 Program Evropske unije, Obzorje 2020, Marie Skłodowska-Curie: ga. Petra Tramte, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

11:30 –11:45  Evropska Listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev: ga. Petra Tramte, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

11:45 – 12:15 EURAXESS: prosta delovna mesta, storitve mednarodne mobilnosti, geografska mreža povezav: mag. Robert Marinšek, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Informativni dan je namenjen študentom in diplomantom, ki jih zanima sodelovanje pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 

Namenjen je tudi mentorjem, ki bodo v študijskem letu 2018/2019 pričeli z usposabljanjem izbranih kandidatov na Javnem razpisu za zaposlitev raziskovalcev[1]  na začetku kariere do doktorata znanosti, tistim, ki so že mentorji raziskovalcem na začetku kariere, financiranih po programu ARRS »Mladi raziskovalci« (in)ali EU, Obzorje 2020, Marie Skłodowska-Curie ter drugim zaposlenim Univerze v Mariboru.

Iz organizacijskih razlogov vas vljudno prosimo, da:

- se zaposleni Univerze v Mariboru na dogodek prijavijo tukaj,

- študenti in diplomanti se prijavijo na e-naslov: .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov) in pri tem OBVEZNO izpolnijo ter dodajo spodnjo izjavo:

»S prijavo na dogodek dajem privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek ter elektronski naslov) za namen organizacije in izvedbe dogodka.«

 

Z zgoraj navedeno izjavo soglašate, da vas Univerza v Mariboru sme obveščati o dogodku, na katerega ste se prijavili ter da ste seznanjeni, da se dogodek lahko snema oziroma fotografira, in da soglašate, da se posnetki dogodka in fotografije, posnete na dogodku, lahko uporabijo za javno objavo na spletnih straneh ter socialnih omrežjih Univerze v Mariboru.

Z vašimi osebnimi podatki bodo ravnali zgolj zaposleni pri upravljavcu, ki so po funkciji oz. delovnem mestu pooblaščeni za to in sicer skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vljudno vabljeni!

 

Povežite se z nami