Starši, sorodniki, znanci, prijatelji!

Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru uvajajo novost v slovenskem prostoru, ki jo imenujejo Mini univerza Filozofske fakultete UM (MUF) in je PRVA univerza za otroke v Sloveniji!
KAJ je Mini univerza Filozofske fakultete - MUF?
To so predavanja za otroke od 3. do 6. razreda osnovne šole. Z njimi otrokom približajo znanost, spodbujajo njihovo radovednost in jo obenem potešijo, saj jim nudijo odgovore na mnoga vprašanja, ki jih zanimajo.
KDO je študent in kdo predava?
Študenti MUFa so otroci, ki jih starši vpišejo v MUF in ki obiskujejo predavanja, kar pomeni, da dvakrat na mesec v petek popoldne pridejo na Filozofsko fakulteto v Mariboru. Tam jim predavajo znanstveniki, zaposleni na različnih fakultetah Univerze v Mariboru. Znanstveniki otrokom predavajo tako, da so predavanja za otroke razumljiva in zanimiva.
Program MUFa poteka tudi v Ljubljani, na Fakulteti za varnostne vede, ki je del Univerze v Mariboru. Na tej fakulteti prihajajo mini študenti na predavanja ob sobotah dopoldne.
KJE je MUF?
Otroci, ki so se vpisali v MUF v Mariboru, prihajajo na Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru. Naslov fakultete je: Koroška 160, Maribor. Na fakulteti potekajo predavanja v pritličju, v obnovljeni veliki predavalnici fakultete (številka 0.1), kjer je na voljo tehnična oprema.
Otroci, ki so se vpisali na MUF v Ljubljani, prihajajo na Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru. Naslov fakultete je: Kotnikova ulica 8.
Seveda ima MUF tudi svojo spletno stran, na njej se najdejo program, splošni podatki, zanimive fotografije s predavanj in prostor za kakšno mnenje: http://www.muf.si
KAKO potekajo predavanja?
Vsak otrok dobi ob vpisu v MUF indeks (z imenom LEGI), v katerega vpisuje naslove predavanj, v njem pa so tudi zapisana pravila obnašanja. Ko otrok obišče predavanja, se predavatelj v LEGI podpiše ali pa mu da žig, iz katerega je razvidno, da je otrok predavanje obiskal. Predavanja trajajo 45 minut, vendar se podaljšajo za 15 minut, da lahko predavatelj odgovori na vprašanja ali pa skupaj razpravljajo o tem, kar so slišali. Pomembno je, da predavatelji predavajo tako, da jih otroci razumejo in jim je obiskovanje MUFa v veselje.
ZAKAJ MUF?
Ključna beseda je radovednost. Otroško radovednost razvijajo šole, družine, mediji ter okolje, nekateri bolj, drugi manj sistematično. Univerza lahko ponudi veliko odgovorov na vprašanja, ki otroke v tej starosti zanimajo. Obenem pa MUF otroke na nevsiljiv način in neopazno navdušuje za raziskovanje in znanost in jih pripravlja na to, da bodo kasneje v največji meri lahko uresničili svoje akademske potenciale. MUF tematizira vsebine, ki niso zajete v osnovnošolskih učnih in vzgojnih vsebinah ali pa so zajete samo obrobno. MUF svoje mini študente spodbuja, vodi in podpira na poti iskanja odgovorov in razlag fenomenov, pa tudi čisto običajnih pojavov tega sveta.
O ČEM se predava?
Predavanja na MUFu segajo na na področja naravoslovja, humanistike, družboslovja in umetnosti, s tem otroci dobijo vpogled v mnogoterost in pestrost znanstvenih in raziskovalnih tem. S tem MUF gradi most med osnovnošolci, njihovimi starši, univerzo in širšim okoljem ter univerzo približuje okolju, v katerem se nahaja.
KDO skrbi za MUF?
Za program in njegovo izvedbo skrbi tim predavateljev s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Vodja tima je izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir, ki je jezikoslovka. V timu sodelujejo še pedagoginja (prof. dr. Majda Pšunder), didaktičarka (doc. dr. Saša Jazbec), psihologinja (Ksenija Jaušovec) in sociolog (doc. dr. Andrej Naterer). Pomagajo jim Bojan Bedrač, Marko Bencak in Agata Glaz, ki skrbijo za spletno stran, finance in organizacijo ter obveščanje.

Povežite se z nami