Neformalni indeks

Nefiks je sistemsko orodje za beleženje neformalnega učenja za mlade od 14. leta starosti naprej. Posameznik lahko s pomočjo indeksa sistematično in na enem mestu zbere vse, kar je ob rednem sistemu izobraževanja še počel. V praksi to pomeni, da v knjižico vpisuje svoja neformalno pridobljena znanja in spretnosti.

Komu je namenjen?

Nefiks je namenjen dijakom, študentom, brezposelnim in tistim, ki se zavedajo pomembnosti in nujnosti beleženja neformalno pridobljenega znanja. Z njim se želi doseči komplementarnost formalnega in neformalnega ter priložnostnega učenja. Ne samo študentje, tudi mnogi drugi se izobražujejo na različnih tečajih, seminarjih… Smiselno in nujno je, da se vsa ta izobraževanja evidentirajo in s tem tudi ovrednotijo.

V indeks se vpisujejo znanja z različnih področij:

• Pridobivanje znanj z aktivnim državljanstvom in odgovornim delom na projektih;
• Pridobivanje znanj z delom (delo preko mladinskih in študentskih servisov, pogodbeno, honorarno delo, ostale delovne izkušnje);
• Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanja (tečaji in seminarji);
• Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom;
• Pridobivanje izkušenj v tujini;
• Ostali načini pridobivanja znanj.

Uporabnost nefiksa:

• Osebnostna rast in razvoj posameznika: skozi izkušnje, ki jih pridobivamo skozi neformalno učenje osebnostno rastemo, v obdobju mladosti pa je to za razvoj posameznika še posebej pomembno. Nefiks je pripomoček s katerim mlad človek vsak trenutek, predvsem pa pri pomembnih odločitvah (za nadaljnje formalno izobraževanje, pri iskanju dela in prakse) pridobiva samozavest za pravilne odločitve;
• Življenjepis: imetnik bo imel v indeksu vpisano, kje se je izobraževal, kaj vse je v svojem življenju počel in kakšne izkušnje si je nabral. Na tem področju indeks Nefiks služi imetnikovi osebni evidenci izobraževanj in drugih aktivnosti, ki se jih je udeleževal. Pri iskanju zaposlitve mu služi kot verodostojen dokument, s katerim delodajalcem predstavi svoje znanje in kompetence, ki si jih je pridobil na neformalen način;
• Gradnja kariere in zaposlovanje: Skozi neformalno učenje posameznik odkriva lastne interese in veselje. To so prvi in osnovni koraki pri načrtovanju poklicne poti. Nefiks omogoča, da je na željo imetnikov indeksa in zainteresiranih delodajalcev mogoče posredovati med iskalci in ponudniki določene zaposlitve. Tako je lastnika indeksa npr. ekonomista, lahko tudi študenta, ki se je veliko izobraževal na področju retorike, mogoče obvestiti o tem, da npr. ustreza pogojem, pod katerimi na neki banki iščejo kandidata za zaposlitev.

Cilji:

• Omogočiti sistemsko zapisovanje neformalnega učenja;
• Razviti zavest med mladimi o potrebnosti vseživljenjskega učenja;
• Izboljšati osebni in poklicni razvoj posameznikov;
• Posamezniku skozi obdobje šolanja in študija pomagati pri načrtovanju poklicne poti, tako da bo hitreje našel ustrezno zaposlitev zase in imel osnovo za graditev svoje kariere;
• Posameznikom omogočiti kvalitetno izbiro usposabljanj za osebnostno-poklicni razvoj;
• Delodajalcem pomagati, da zaposlijo mlade diplomante, ki ustrezajo njihovim zahtevam;
• Vzpostavljati most med delodajalci, fakultetami in študenti, kar povečuje preglednost potreb vseh dejavnikov.

Vir:
http://www.mladinski-ceh.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=149&Itemid=249

Povežite se z nami