Alumni UM

Na Univerzi v Mariboru želimo ohranjati povezanost med diplomanti vseh generacij dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov naše univerze in profesorji, asistenti ter sodelavci. Vsi diplomanti se ob zaključku študija lahko včlanite v alumni članice zaključenega študija in sočasno v Alumni UM.

Vsi, ki se za včlanitev niste odločili takoj po zaključku študija, lahko to storite kadarkoli na povezavi: https://aips.um.si/alumni/.

Alumni UM predstavlja bazo diplomantov Univerze v Mariboru in deluje kot vez s tistim delom profesionalnega življenja, v katerem je posameznik praviloma najbolj inovativen in kreativen.

Prednosti včlanitve:

  • Člani imajo možnost, da gradijo poslovne in socialne mreže s kolegi podobnih interesov in ciljev, hkrati pa si lahko izboljšajo položaj na trgu dela in povečajo možnosti za uresničevanje poslovnih in drugih ciljev.
  • Člani imajo možnost, da s svojim znanjem in izkušnjami podprejo razvoj Univerze v Mariboru, kakor tudi razvoj ožjega in širšega poslovnega in družbenega okolja.
  • V sklopu aktivnosti Alumni UM bomo organizirali strokovna in družabna srečanja ter skrbeli za neformalni del utrjevanja odnosov.

Vsi, ki ste včlanjeni, lahko še naprej uporabljate vaš v času študija obstoječ elektronski naslov, ki je sestavljen, kot kaže primer: .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov).

Več o aktivnostih alumni na vaši fakulteti zaključenega študija najdete na spletni strani zaključene fakultete.

Vabimo vas tudi k nadaljevanju študija na Univerzi v Mariboru. Pester in raznolik nabor študijskih programov najdete na spletni strani Univerze v Mariboru: www.um.si.

Povežite se z nami