Pretekli dogodki

4. Pridobivanje praktičnih izkušenj v času študija

 • Kdaj: četrtek, 14. november 2019, ob 15:00
 • Kje: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM, Smetanova 17, 2000 Maribor, predavalnica A-203
 • Izvajalec: Mateja Hanžurej, karierna svetovalka KC UM
 • Univerza/fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Karierni center UM v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM organizira delavnico, ki v ospredje postavlja pomen praktičnih izkušenj.

6. How to write a convincing CV and Cover Letter?

 • Kdaj: sreda, 13. november 2019, ob 14:00
 • Kje: University of Maribor, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, South tower hall
 • Izvajalec: Mateja Hanžurej, Career Centre of the University of Maribor
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

Career Centre of University of Maribor organizes a workshop for foreign students about CV and Cover letter writing.

7. Mehke veščine (soft skills) za uspeh danes in jutri

 • Kdaj: sreda, 13. november 2019, ob 14:00
 • Kje: Fakulteta za varnostne vede UM, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, predavalnica 3
 • Izvajalec: Tanja Bogataj (TANJA BOGATAJ S.P., COACHING)
 • Univerza/fakulteta: Fakulteta za varnostne vede

Karierni center UM v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede UM organizira delavnico z osrednjo temo mehke veščine.

8. Strokovna ekskurzija študentov PF UM v delovna okolja v Gradcu

 • Kdaj: sreda, 13. november 2019, ob 8:00
 • Kje: Sedež obiskanih organizacij
 • Izvajalec: Predstavniki obiskanih organizacij
 • Univerza/fakulteta: Pravna fakulteta

Pravna fakulteta UM v sodelovanju s Kariernim centrom UM, za študente PF UM, organizira strokovno ekskurzijo v potencialna delovna okolja v Gradcu.

9. Učinkovito upravljanje s časom

 • Kdaj: torek, 12. november 2019, ob 13:00
 • Kje: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, dvorana Južni stolp
 • Izvajalec: Jana Kavčič, karierna svetovalka KC UM

Čas je edinstven in omejen vir, ki ga imamo vsi na voljo v isti količini. Izgubljenega časa ne moremo povrniti.

11. Družbena omrežja in mreženje na splošno za študente FF UM, PeF UM in FNM UM

 • Kdaj: četrtek, 7. november 2019, ob 13:00
 • Kje: Filozofska fakulteta UM, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, predavalnica 0.2
 • Izvajalec: Biserka Kišič (KISIK Komunikacije, Biserka Kišič s.p.)
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UM, Pedagoško fakulteto UM in Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM organizira delavnico Družbena omrežja in mreženje na splošno.

13. Predstavitev programa Best of South-East

 • Kdaj: sreda, 6. november 2019, ob 13:00
 • Kje: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dvorana Južni stolp
 • Izvajalec: Martina Boršić, dipl. prav.
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

Steiermärkische Sparkasse Bank v sodelovanju z University of Graz, University of Music and Performing Arts Graz, Graz University of Technology in Montanuniversität Leoben razpisuje "Best of South-East" program, ki je namenjen nadaljnjemu izobraževanju nadarjenih in motiviranih študentov različnih študijskih smeri držav Jugovzhodne Evrope. Študentom omogoča študijske in delovne izkušnje v mednarodnem okolju, finančno podporo v obliki štipendije ali plačane delovne prakse, razširitev znanja tujih jezikov in sodelovanje pri raznih dogodkih in mreženju v lokalnem okolju skozi celotno obdobje programa.

16. (Ne)varni na spletu

 • Kdaj: torek, 29. oktober 2019, ob 13:30
 • Kje: Fakulteta za strojništvo UM, Smetanova 17, 2000 Maribor, predavalnica B-301
 • Izvajalec: Tilen Dominko, Zavod Varni internet
 • Univerza/fakulteta: Fakulteta za strojništvo

17. Kaj vse lahko pričakujete na zaposlitvenem razgovoru; za študente FKBV UM

 • Kdaj: sreda, 23. oktober 2019, ob 13:00
 • Kje: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Pivola 10, Hoče, predavalnica 3
 • Izvajalec: Vera Bračič, karierna svetovalka KC UM
 • Univerza/fakulteta: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Na delavnici vam bomo predstavili kakšna so pričakovanja delodajalca, katera so najpogostejša vprašanja in kako na njih odgovarjati, ter kako odreagirati pri nenavadnih vprašanjih.

18. Osnove retorike in javnega nastopanja za bodoče vzgojitelje in učitelje

 • Kdaj: torek, 22. oktober 2019, ob 9:00
 • Kje: Pedagoško fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, predavalnica 1.45
 • Izvajalec: Ida in Igor Baš, Baš d.o.o.
 • Univerza/fakulteta: Pedagoška fakulteta

Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pedagoško fakulteto UM dne 22. 10. 2019 ob 9.00 organizira predavanje Osnove retorike in javnega nastopanja za bodoče vzgojitelje in učitelje.

20. Pravni vidiki zaposlovanja mladih

 • Kdaj: sreda, 16. oktober 2019, ob 10:45
 • Kje: Fakulteta za organizacijske vede UM, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, predavalnica P303
 • Izvajalec: Sanja Antonijević (Zavod PIP)
 • Univerza/fakulteta: Fakulteta za organizacijske vede

Karierni center UM in Fakulteta za organizacijske vede UM organizirata delavnico na temo pravnih vidikov zaposlovanja mladih.

21. Strokovna ekskurzija študentov Fakultete za turizem UM v potencialna delovna okolja

 • Kdaj: ponedeljek, 14. oktober 2019, ob 8:00
 • Kje: Sedež obiskanih organizacij
 • Izvajalec: Predstavniki obiskanih organizacij
 • Univerza/fakulteta: Fakulteta za turizem

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze v Mariboru organizira strokovno ekskurzijo za študente FT UM v bodoča delovna okolja študentov. Karierni center UM krije zgolj del stroškov prevoza.

22. Kaj vse lahko pričakujemo na zaposlitvenem razgovoru?

 • Kdaj: četrtek, 10. oktober 2019, ob 13:00
 • Kje: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dvorana Južni stolp
 • Izvajalec: Vera Bračič, karierna svetovalka UM
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

Karierni center Univerze v Mariboru organizira delavnico Kaj pričakovati na zaposlitvenem razgovoru. Na delavnici vam bomo predstavili kakšna so pričakovanja delodajalca, katera so najpogostejša vprašanja in kako na njih odgovarjati, ter kako odreagirati pri nenavadnih vprašanjih.

23. Kratko in osredotočeno - motivacijsko pismo

 • Kdaj: sreda, 9. oktober 2019, ob 13:00
 • Kje: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dvorana Južni stolp
 • Izvajalec: Vera Bračič, karierna svetovalka KC UM
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

Pri motivacijskem pismu ne smemo za ponavljanje vsebin iz življenjepisa. Kaj napisati v motivacijsko pismo, vam bomo predstavili skozi delavnico. Vabljeni.

24. Obisk potencialnih delodajalcev v Ljubljani in Žalcu za študente FKBV UM in FNM UM

 • Kdaj: sreda, 9. oktober 2019, ob 8:00
 • Kje: Sedež obiskanih organizacij
 • Izvajalec: Predstavniki obiskanih organizacij
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede UM in Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM, za študente omenjenih fakultet, organizira obisk delovnih okolij v Ljubljani in Žalcu.

25. Kaj napisati v življenjepis in katero obliko uporabiti?

 • Kdaj: torek, 8. oktober 2019, ob 13:00
 • Kje: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dvorana Južni stolp
 • Izvajalec: Vera Bračič, karierna svetovalka KC UM
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

Udeleženci se bodo naučili, kako napisati dober in učinkovit življenjepis, katero vrsto življenjepisa uporabiti, kdaj pride v poštev Europass in kdaj ne. Seznanjeni bodo z najpogostejšimi napakami pri pisanju življenjepisa, ki jih lahko naredimo pri pisanju življenjepisa.

27. Strokovna ekskurzija študentov FS UM v delovna okolja v Ljubljano

 • Kdaj: torek, 8. oktober 2019, ob 6:15
 • Kje: Sedež obiskanih organizacij
 • Izvajalec: Predstavniki obiskanih organizacij
 • Univerza/fakulteta: Fakulteta za strojništvo

Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo UM v torek, dne 8. oktobra 2019, organizira strokovno ekskurzijo študentov FS UM.

28. 7 kratkih kariernih nasvetov

 • Kdaj: sreda, 2. oktober 2019, ob 13:00
 • Kje: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dvorana Južni stolp
 • Izvajalec: Vera Bračič, karierna svetovalka UM
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

31. Učinkovito upravljanje s časom za študente FT UM

 • Kdaj: ponedeljek, 30. september 2019, ob 14:30
 • Kje: Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, Brežice
 • Izvajalec: Brina Menart, Skupina Primera d.o.o.
 • Univerza/fakulteta: Fakulteta za turizem

Vsi imamo na voljo 24 ur časa dnevno. Vsak dan. Vse dni v letu. Naša odločitev je, kako čas izrabimo. Upravljanje s časom je navada, ki ne pride sama od sebe. Dobro je, da se je naučimo. Zakaj? Da bomo delali prave stvari. In se ne utapljali v gašenju požarov. Delavnica je namenjena študentom, ki želijo preizkusiti nove tehnike za uspešno načrtovanje svojega časa. S praktičnimi vajami bomo spoznali, kako lahko že z manjšimi spremembami v načinu načrtovanja svojih obveznosti dosežemo večjo produktivnost.

43. Kaj pričakovati na zaposlitvenem razgovoru?

 • Kdaj: četrtek, 22. avgust 2019, ob 9:00
 • Kje: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dvorana Južni stolp
 • Izvajalec: Vera Bračič, karierna svetovalka UM

Karierni center Univerze v Mariboru organizira delavnico Kaj pričakovati na zaposlitvenem razgovoru. Na delavnici vam bomo predstavili kakšna so pričakovanja delodajalca, katera so najpogostejša vprašanja in kako na njih odgovarjati, ter kako odreagirati pri nenavadnih vprašanjih.

44. Vas pisanje motivacijskega pisma spravlja v obup?

 • Kdaj: sreda, 21. avgust 2019, ob 11:00
 • Kje: Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Južni stolp
 • Izvajalec: Vera Bračič, karierna svetovalka UM
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

Cilj motivacijskega pisma je, da prikažete vaša znanja in sposobnosti, tako da delodajalcu odgovorite na vprašanje: Zakaj ste ravno vi prava oseba za zaposlitev? Kako na kratko in izčrpno napišete motivacijsko pismo boste spoznali v delavnici.

45. Priložnost za zaposlitveni razgovor dobijo tisti, ki se znajo najboljše predstaviti

 • Kdaj: sreda, 21. avgust 2019, ob 9:00
 • Kje: Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Južni stolp
 • Izvajalec: Vera Bračič, karierna svetovalka UM
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

Kako z življenjepisom in vlogo pritegniti pozornost delodajalca, da vas povabi na razgovor. Kaj napisati v življenjepis, ki prepriča in kako predstaviti znanja, izkušnje in kompetence, da bo življenjepis ustrezen delovnemu mestu, bomo predstavili na konkretnem primeru.

48. Učinkovito upravljanje s časom

 • Kdaj: četrtek, 1. avgust 2019, ob 9:00
 • Kje: Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Južni stolp (4. etaža)
 • Izvajalec: Jana Kavčič, Karierni center UM
 • Univerza/fakulteta: Univerza v Mariboru

Čas je edinstven in omejen vir, ki ga imamo vsi na voljo v isti količini. Izgubljenega časa ne moremo povrniti, zato je ključno, da s časom razpolagamo učinkovito in načrtovano. Udeleženci bodo na delavnici spoznali, da nadzor nad porabo časa veča osebnostno storilnost, pomaga pri uspešnem uresničevanju ciljev, zmanjšuje stres ter vpliva na boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.

50. Kateri študij naj izberem

 • Kdaj: torek, 16. julij 2019, ob 10:00
 • Kje: Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Južni stolp
 • Izvajalec: Vera Bračič, karierna svetovalka UM

Povežite se z nami