Študentski izzivi Univerze v Mariboru 

V letu 2023 je zaživela Spletna platforma Študentski izzivi Univerze v Mariboru. Osnovni namen le-te (Spletna platforma ŠI:UM) je zagotavljanje možnosti informacijsko podprtega mreženja med študenti UM, zaposlenimi na UM (pedagoški kader UM) in delodajalci (skupaj deležniki) za potrebe sodelovanja v različnih oblikah s področja znanstveno-raziskovalnih dejavnostih, projektnega dela in drugih oblikah razvojnega (inovacijskega) terstrokovnega dela UM. Poleg tega nudi podporo za promocijske in diseminacijske aktivnosti UM za navedeno področje vključevanja. Za oblike sodelovanja deležnikov, navezujoče se na projektno delo študentov (na primer podpora aktivnostim projektnih nalog Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM), financiranih iz sredstev RSF 2.0 in drugih primerljivih aktivnosti iz drugih finančnih virov) pa Spletna platforma ŠI:UM nudi še dodatne funkcionalnosti, ki so podrobneje navedene v nadaljevanju teh navodil. Ključna dodatna podpora predstavlja poenostavitev posameznih procesov dela vključenih in pa enotno dokumentno središče ter osnovo za komuniciranje v virtualnem okolju vsem vključenim v posamezno projektno nalogo. 

V letnem semestru študijskega leta 2022/2023 se izvajajo naslednji Študentski izzivi Univerze v Mariboru:

 1. Fakulteta za turizem UM: Celostna predstavitev mestnih znamenitosti Brežic
 2. Fakulteta za varnostne vede UM: Glosar angleško-slovenskih varstvoslovnih kolokacij
 3. Ekonomsko-poslovna fakulteta UM: Organizacija delovnega časa: med prožnostjo in varnostjo
 4. Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM: Energetski Performance
 5. Fakulteta za strojništvo UM: Izboljšanje konstrukcije drsnih protipožarnih vrat
 6. Filozofska fakulteta UM: Razvoj sistema za analizo intenzivnih vzdolžnih podatkov in pripravo personaliziranih poročil
 7. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM: Izdelava promocijskega načrta, usmerjenega na osnovnošolske pedagoge, za Botanični vrt Univerze v Mariboru
 8. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM: ŠI:UM - Nadgradnja robotske platforme FarmBeast
 9. Pedagoška fakulteta UM: Medgeneracijski razkorak med digitalnimi kompetencami učiteljev in učencev
 10. Fakulteta za energetiko UM: Fotonapetostni potencial degradiranih površin Komunalnega podjetja Velenje
 11. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM: Inovativni konstrukcijski materiali
 12. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM: Cvetni prah kot super živilo
 13. Fakulteta za logistiko UM: Model distribucije trajnostnih agrovelneških dobrin slovenskega podeželja za večjo blaginjo lokalne skupnosti
 14. Fakulteta za varnostne vede UM: Uporaba javno dostopnih virov za zbiranje informacij za krpitev konkurenčne prednosti podjetja
 15. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM: Razvoj matematičnega modela sproščanja CO 2 med fermentacijo vodnega kefirja
 16. Ekonomsko-poslovna fakulteta UM: Laboratorij za zeleno ekonomijo / GreenEconLab
 17. Fakulteta za zdravstvene vede UM: Celiakija in življenje brez glutena
 18. Fakulteta za zdravstvene vede UM: Onesnaženost pitne in odpadne vode z ostanki zdravilnih učinkovin
 19. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM: Razvoj trajnostnega funkcionalnega živila s pomočjo fermentacije višjih gliv rodu Pleurotus
 20. Fakulteta za strojništvo UM: Numerična in eksperimentalna analiza biološke male čistilne naprave
 21. Fakulteta za energetiko UM: Recikliranje sončnih modulov
 22. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM: Digitalne soseske prihodnosti
 23. Fakulteta za strojništvo UM: Digitalni dvojček za avtomatizacijo priprave kemijskih vzorcev
 24. Fakulteta za logistiko UM: Poznavanje vodikovih tehnologij za potrebe trajnostne mobilnosti v slovenskem visokošolskem prostoru

PRETEKLI IZZIVI

V letnem semestru študijskega leta 2021/2022 so se izvajali naslednji Študentski izzivi Univerze v Mariboru:

 1. Fakulteta za logistiko UM: Trajnostno usmerjen razvoj transporta pacientov s transportnimi vozički (SBC:ŠI:UM)
 2. Ekonomsko-poslovna fakulteta UM: Laboratorij za digitalno ekonomijo (DigiEconLab)
 3. Fakulteta za energetiko UM: Energetski potencial stavb (FEEPOS)
 4. Filozofska fakulteta UM: Olajševanje tesnob otrok v COVID času s filozofijo za otroke in biblioterapijo (OTO-FiBi)
 5. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM: Zeleni gradbeni materiali (ZGM)
 6. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM: Mali sesalci kmetijskega prostora (MASK)
 7. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM: Izolacija učinkovin iz industrijske konoplje po konceptu zero waste (SUPERGREEN)
 8. Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM: Poznavanje in uporaba orodij svetovalnega mentorstva krepi uspeh in zavzetost generacije Y in Z (COACHZase.SI)
 9. Fakulteta za organizacijske vede UM: Oblikovanje modela usposabljanja na področju digitalnih veščin in širše za starostnike v Domu upokojencev Kranj (Digit-UP)
 10. Fakulteta za strojništvo UM: Optimizacija delovanje motorjev z notranjim izgorevanjem pri uporab BioEtanola (OptiBioEtanol)
 11. Fakulteta za turizem UM: Lovni turizem v Posavju – analiza stanja in potenciali za njegov nadaljnji razvoj (Lovni turizem v Posavju)
 12. Fakulteta za varnostne vede UM: Krepitev korporativne varnosti v podjetjih – izvajanje fizičnih pregledov, penetracijskih testov, zagotavljanje informacijske varnosti in vloga detektiva pri tem (KORP_VAR)
 13. Fakulteta za zdravstvene vede UM: Razvoj mobilne aplikacije za učenje temeljnih postopkov oživljanje odrasle osebe (MOBI_TPO)
 14. Medicinska fakulteta UM: Register predbolnišničnih srčnih dogodkov (RPSD)
 15. Pedagoška fakulteta UM: Umetnost in razvoj državljanske kompetence (URDK)
 16. Pravna fakulteta UM: Krepitev medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform (FreeMedia)

Povežite se z nami