Študentski izzivi Univerze v Mariboru 

Karierni center Univerze v Mariboru v okviru sredstev Razvojnega stebra financiranja Univerze v Mariboru 2021-2024 (RSF 2.0), področja Sodelovanje z okoljem, razvojnega cilja 1 (O-RC 1): Spodbujanje sodelovanja študentov in potencialnih delodajalcev z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj v času študija in reševanja realnih izzivov okolja v letu 2022 sodeluje pri izvedbi projektnih nalog Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM).

Namen le-teh je spodbujanje sodelovanja in povezovanja UM z okoljem, še posebej spodbujanje sodelovanja študentov s potencialnimi delodajalci v lokalnem okolju na način, da študenti v interdisciplinarnih skupinah ob usmerjanju s strani pedagoškega in delovnega mentorja proučujejo različne kreativne ter inovativne rešitve za izzive (ne)gospodarskega sektorja. S tem študenti pridobijo dodatna znanja, kompetence in praktične izkušnje že v času izobraževalnega procesa.

Posamezna projekta naloga Študentski izzivi se izvaja štiri mesece (od 1. 3. 2022 do 30. 6. 2022).

Prijave na projektne naloge Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM) za študijsko leto 2021/22 so zaključene. 

 

V letnem semestru študijskega leta 2021/2022 se izvajajo naslednji Študentski izzivi Univerze v Mariboru:

 1. Fakulteta za logistiko UM: Trajnostno usmerjen razvoj transporta pacientov s transportnimi vozički (SBC:ŠI:UM)
 2. Ekonomsko-poslovna fakulteta UM: Laboratorij za digitalno ekonomijo (DigiEconLab)
 3. Fakulteta za energetiko UM: Energetski potencial stavb (FEEPOS)
 4. Filozofska fakulteta UM: Olajševanje tesnob otrok v COVID času s filozofijo za otroke in biblioterapijo (OTO-FiBi)
 5. Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM: Zeleni gradbeni materiali (ZGM)
 6. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM: Mali sesalci kmetijskega prostora (MASK)
 7. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM: Izolacija učinkovin iz industrijske konoplje po konceptu zero waste (SUPERGREEN)
 8. Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM: Poznavanje in uporaba orodij svetovalnega mentorstva krepi uspeh in zavzetost generacije Y in Z (COACHZase.SI)
 9. Fakulteta za organizacijske vede UM: Oblikovanje modela usposabljanja na področju digitalnih veščin in širše za starostnike v Domu upokojencev Kranj (Digit-UP)
 10. Fakulteta za strojništvo UM: Optimizacija delovanje motorjev z notranjim izgorevanjem pri uporab BioEtanola (OptiBioEtanol)
 11. Fakulteta za turizem UM: Lovni turizem v Posavju – analiza stanja in potenciali za njegov nadaljnji razvoj (Lovni turizem v Posavju)
 12. Fakulteta za varnostne vede UM: Krepitev korporativne varnosti v podjetjih – izvajanje fizičnih pregledov, penetracijskih testov, zagotavljanje informacijske varnosti in vloga detektiva pri tem (KORP_VAR)
 13. Fakulteta za zdravstvene vede UM: Razvoj mobilne aplikacije za učenje temeljnih postopkov oživljanje odrasle osebe (MOBI_TPO)
 14. Medicinska fakulteta UM: Register predbolnišničnih srčnih dogodkov (RPSD)
 15. Pedagoška fakulteta UM: Umetnost in razvoj državljanske kompetence (URDK)
 16. Pravna fakulteta UM: Krepitev medijske svobode: varstvo novinarjev v Evropi, sovražni govor, dezinformacije in vloga platform (FreeMedia)

Povežite se z nami