Praktično usposabljanje

Praktično izobraževanje oziroma usposabljanje v času študija predstavlja priložnost, da vzpostavite stik z delodajalci in pridobite prve delovne izkušenje, ki so pomembne za vaš nadaljnji karierni razvoj. Hkrati omogoča pridobivanje in razvijanje specifičnih strokovnih kompetenc, te pa lahko pripomorejo k vaši zaposljivosti  in posledično k enostavnejšemu prehodu na trg dela.

Že v času študija boste lahko spoznali razlike med študijskim in delovnim okoljem. Drugačno, novo okolje in pričakovanja delodajalcev predstavljajo izziv, ki pa ga z aktivnim pristopom opravljanja praktičnega usposabljanja lahko bistveno omilite ter si pridobite prepotrebne delovne izkušnje.

Pomen praktičnega usposabljanja je tako širši in z vidika kariernega razvoja ne predstavlja zgolj ene dodatne obveznosti v študijskem programu. Posamezni študijski programi ne vključujejo praktičnega usposabljanja, kar pa ne pomeni, da ni potrebno pridobivati delovnih izkušenj s področja študija. Priporočljivo je, da za to poskrbite sami in to že v času študija.

Obvezno praktično usposabljanje se po fakultetah in študijskih programih razlikuje, zato je pomembno, da pravočasno pridobite informacije o predvideni vsebini in strukturi praktičnega usposabljanja na vpisanem študijskem programu. Pravočasne informacije predstavljajo ustrezno izhodišče za iskanje priložnosti. Pri tem je potrebno izpostaviti še, da je pri iskanju priložnosti za opravljanje obveznega ali neobveznega praktičnega usposabljanja na voljo več možnosti, med drugim tudi opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Več o tem, kako se ustrezno pripraviti na praktično usposabljanje in kar najučinkoviteje izkoristiti priložnost, najdete v vsebini priprava na praktično usposabljanje.

Povežite se z nami