Štipendije in razpisi

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)

V Republiki Sloveniji se po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur.l. RS št. 56/2013) dodelijo naslednje štipendije: 

  • državne štipendije, 
  • Zoisove štipendije, 
  • štipendije za deficitarne poklice, 
  • štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
  • štipendije Ad futura.

 Na podlagi tega zakona lahko Republika Slovenija zagotavlja sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij. 

Štipendist je upravičen le do ene štipendije, razen v primerih: 

  • kadrovske štipendije, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice, 
  • štipendije za deficitarne poklice, ki se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo, 
  • štipendije Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja, ki se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijami.

Ob izpolnjevanju pogojev, določenih v ZŠtip-1, so do štipendije upravičene osebe s statusom dijaka ali študenta ter udeleženci izobraževanja odraslih.

Uporabne povezave:

 

Evropski mladinski portal

Evropski mladinski portal vsebuje informacije za mlade, ki jih zanimajo možnosti prebivanja, izobraževanja in dela v drugi evropski državi.

Mladi v akciji

Program nudi podporo za evropske in mednarodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje. V programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti.

Mladi podjetnik

Zavod mladi podjetnik je vstopna točka v svet podjetništva. Njihovo poslanstvo je informiranje potencialnih, bodočih in mladih podjetnikov. Pri njih lahko najdete relevantne informacije od faze ideje do njene realizacije na trgu.

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija

Slovenska znanstvena fundacija je nacionalna ustanova, ki je namenjena pospeševanju in promociji znanosti.

Povežite se z nami