Štipendije in razpisi

Zakon o štipendiranju (ZŠtip)

V Republiki Sloveniji se v skladu z veljavno zakonodajo podeljujejo naslednje štipendije:

  • državne,
  • kadrovske,
  • Zoisove,
  • štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter
  • štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti. 

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka oziroma dijakinje in osebe s statusom študenta oziroma študentke ter udeleženci oziroma udeleženke izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje, določene v ZŠtip.

Uporabne povezave:

Evropski mladinski portal
Evropski mladinski portal vsebuje informacije za mlade, ki jih zanimajo možnosti prebivanja, izobraževanja in dela v drugi evropski državi.

Mladi v akciji
Program nudi podporo za evropske in mednarodne mladinske projekte, ki spodbujajo mladinsko delo in neformalno učenje. V programu lahko sodelujejo mladi med 13. in 30. letom starosti.

Mladi podjetnik
Zavod mladi podjetnik je neodvisna, neprofitna organizacija namenjena podpori podjetništva med mladimi in tistimi, ki so na začetku svoje podjetniške poti.

Slovenska znanstvena fundacija
Slovenska znanstvena fundacija je nacionalna ustanova, ki je namenjena pospeševanju in promociji znanosti.

Povežite se z nami