Vseživljenjsko izobraževanje

Danes vsako pridobljeno znanje zastara v nekaj letih. Vseživljenjske izobraževalne aktivnosti so zato ključen dejavnik razvoja kadrov, saj ob formalni izobrazbi, motivaciji in ustvarjalnosti zagotavljajo napredek organizacije, predvsem pa karierni in osebnostni razvoj posameznika. Nivo doseženega znanja namreč po zaključku formalnega izobraževanja ni odvisen samo od tovrstnega šolanja.

Marsikatere veščine se pridobivajo izven izobraževalnih ustanov. Za uspeh izobraževanja, ki je korak do kariere, je nujna zavestna, lastna aktivnost posameznika in zavedanje o pomenu vseživljenjskega izobraževanja, kot pogoj za uspešno karierno pot.

Bistvo vseživljenjskega izobraževanja je v povezovanju dela in učenja ter samorazvoju posameznika. Na ta način se dvigujejo standardi svojega dela, ne da bi čakali na pobude od drugod. Pomeni tvorno vključevanje v dejavnosti usposabljanja ter oblikovanje učnih ciljev, saj je izobraževanje najbolj ciljno usmerjeno takrat, ko se ujema s posameznikovimi pričakovanji.

Če želite ohranjati konkurenčnost podjetja, potem se vseživljenjsko izobražujte.

Vir: Drmaž M., Vpliv izobraževanja na kariero posameznika – diplomsko delo, 2008, Kranj.

Povežite se z nami