O SVETOVALNI TOČKI

Karierni razvoj se tesno povezuje z osebnim razvojem ter osebno problematiko. Naš cilj je celostna obravnava študentov in s tem namenom je odprta svetovalna točka, ki ponuja informacije o aktivnostih, namenjenih posebnim skupinam študentov, študentom v stiski ter hkrati informira vse študente o splošni problematiki in enakopravni obravnavi vseh. Poleg preostalih že obstoječih aktivnosti s področja karierne orientacije na tem mestu ponujamo podporo in pomoč, ki se navezujeta na osebni razvoj in reševanje različnih težav posameznikov.

Univerza v Mariboru je v letu 2022 v okviru »Javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov« iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. V sklopu projekta si bomo prizadevali prepoznati posameznike, ki potrebujejo podporo ter jih podpreti na najbolj ustrezen način. Izvajali bomo dodatne aktivnosti v podporo posebnim skupinam študentov. Vanje bodo vključeni študenti s posebnim statusom, študenti s posebnimi potrebami, študenti v stiski, študenti, ki so podvrženi nasilju, študenti s skrbstvenimi obveznostmi, študenti z obveznostmi zaposlitve, študenti z drugimi osebnimi okoliščinami in druge netradicionalne skupine študentov. Hkrati bomo ozaveščali o enakopravni obravnavi vseh študentov in izvajali preventivne dejavnosti za zmanjšanje pojava stisk. Več o projektu preberite tukaj.

Študentom omogočamo tudi možnost svetovanja. Več o prijavi na svetovanje najdete tukaj.

Povežite se z nami