O svetovalni točki

 

Svetovalna točka je nastala v sklopu projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov«*. Projekt se je zaključil 30. 9. 2023, a Svetovalna točka ostaja živa in se vseskozi nadgrajuje. 

Preko Svetovalne točke lahko študenti, ki se znajdejo v ali srečujejo s posebnimi okoliščinami, dostopajo do informacij in različnih možnosti pomoči – bodisi v obliki svetovanja, anonimnega klepeta bodisi preko zunanjih virov pomoči.  

Svetovalna točka je obenem opomnik vsem, da študentska populacija ni imuna na stiske zaradi različnih okoliščin in da je v obdobju, ko se mlad človek osebnostno in karierno oblikuje, mreža podpore in pomoči zelo pomembna. 

 

*Univerza v Mariboru je v letu 2022 v okviru »Javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov« iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. V sklopu projekta smo si prizadevali prepoznati posameznike, ki potrebujejo podporo ter jih podpreti na najbolj ustrezen način. Izvajali smo dodatne aktivnosti v podporo študentom s posebnimi okoliščinami. Vanje smo vključili vsebine, s katerimi so se lahko poistovetili študenti s posebnim statusom, študenti s posebnimi potrebami, študenti v stiski, študenti, ki so podvrženi nasilju, študenti s skrbstvenimi obveznostmi, študenti z obveznostmi zaposlitve, študenti z drugimi osebnimi okoliščinami in druge netradicionalne skupine študentov. Hkrati smo ozaveščali o enakopravni obravnavi vseh študentov in izvajali preventivne dejavnosti za zmanjšanje pojava stisk. Več o projektu

Povežite se z nami