Karierni načrt

Dobrodošli! Na tem spletnem mestu boste lahko izpolnili osnovni karierni načrt, ki vam bo služil kot smernica pri doseganju vašega kariernega uspeha.

V zvezi z učinkovitejšo ter podrobnejšo pripravo ter tudi dilemami pri izpolnjevanju kariernega načrta in pridobitvijo strokovnega mnenja, ko boste karierni načrt že izpolnili, vam v Kariernem centru UM svetujemo, da se udeležite kariernega svetovanja. Prijavite se lahko tukaj.

DIJAKI: Omogočeno imate le shranjevanje kariernega načrta v datoteko PDF.
ŠTUDENTI in DIPLOMANTI: Trenutno imate omogočeno le shranjevanje kariernega načrta v datoteko PDF. V kolikor želite svoj karierni načrt shraniti v svoji mapi na spletni strani, da ga boste lahko urejali tudi kasneje, se registrirajte v karierno tržnico.

1. Osnovni podatki o meni

2. Kakšen sem in kaj ponujam

Navodila za izpolnjevanje: V spodnjih kvadratkih povzemite, kakšne so vaše osebnostne lastnosti (kakšni ste, npr. vestni, natančni), vaši interesi (kaj vas zanima, kaj radi počnete, npr. vodenje projektov, poučevanje), vaše vrednote, kompetence in motivi (kaj vam veliko pomeni, kaj znate in kaj vas motivira, »žene« naprej, npr. veliko mi pomenijo in me motivirajo dobri odnosi v delovnem okolju, odlično znam voditi sestanke v tujem jeziku). Navedene lastnosti lahko sami opišete, lahko pa si pomagate z rezultati vprašalnikov, ki so brezplačno dostopni na spletu ali v Kariernem centru UM (če bi se želeli poslužiti slednjih, predlagamo, da se naročite na karierno svetovanje.

Pomagate si lahko z rezultati vprašalnikov:

Pomagate si lahko z rezultati vprašalnikov:

Pomagate si lahko z rezultati vprašalnikov:

3. RAZISKOVANJE MOŽNOSTI

Navodila za izpolnjevanje: V spodnjih kvadratkih povzemite, kako boste raziskali možnosti v okolju za razvoj vaše kariere, ki so skladne z vašimi lastnostmi (ugotovitvami v prvi točki kariernega načrta). Raziskovanje možnosti naj se nanaša na spodaj opredeljene kategorije: kateri poklici vas zanimajo, katerih izobraževanj se boste udeležili, kako boste vstopili v stik z delodajalci oz. raziskali trg dela, kakšno delovno okolje je primerno za vas.

Pri tem upoštevajte ugotovitve iz točke 2 tega kariernega načrta.

Pomagate si lahko s skupinami poklicev, ki so opredeljene na povezavi:
https://esvetovanje.ess.gov.si/KajNajDelam/PoisciSvojPoklic/SkupinePoklicev/

4. MOJ CILJ/VIZIJA NA PODROČJU KARIERE

Navodila za izpolnjevanje: V spodnjem kvadratku opredelite, kakšna je vaša vizija na področju kariere, kje se vidite čez 5-10 let. Smiselno je, da pri postavljanju cilja upoštevate SMART metodo. Tako naj bo cilj specifičen (jasno naj bo, na kaj se nanaša), merljiv (jasno naj bo, kdaj je cilj dosežen), dosegljiv (glede na vaše lastnosti in okoliščine, v katerih ste, ga lahko dosežete), smiseln (za vas in vašo kariero) in časovno omejen (do kdaj ga boste dosegli).

Navodila za izpolnjevanje: V spodnji tabeli analizirajte sebe in okoliščine, v katerih se nahajate, v zvezi z doseganjem cilja, ki ste si ga zastavili. V okvirček »Moje prednosti« vpišite vaše lastnosti, ki bi lahko prispevale k doseganju cilja, v okvirček »Moje pomanjkljivosti« vpišite vaše lastnosti, ki bi vas lahko ovirale na poti do cilja, v okvirček »Priložnosti v okolju« vpišite okoliščine, ki bi lahko prispevale k doseganju cilja, in v okvirček »Nevarnosti v okolju« vpišite okoliščine, ki bi vas lahko ovirale na poti do cilja.

Moje prednosti Priložnosti v okolju
Moje pomanjkljivosti Nevarnosti v okolju

POMEMBNO! Preglejte napisano in razmislite, ali ste si glede na to, kar ste napisali v zgornjo tabelo, zastavili ustrezen cilj. Če si niste, še enkrat razmislite o vašem velikem cilju/vaši viziji in ga spremenite.

Navodila za izpolnjevanje: V spodnji tabeli opredelite korake (podcilje), ki jih boste opravili za doseganje velikega cilja/vizije. Tudi ti koraki naj bodo opredeljeni v skladu s SMART metodo, tj. specifični (jasno naj bo, na kaj se nanašajo), merljivi (jasno naj bo, kdaj so koraki doseženi), dosegljivi (glede na vaše lastnosti in okoliščine, v katerih ste, jih lahko dosežete), smiselni (za vas in vašo kariero) in časovno omejeni (do kdaj ga boste dosegli).

5. POT DO CILJEV

Navodila za izpolnjevanje: Za vsak korak do cilja opredelite načrtovane aktivnosti v zvezi s kompetencami, veščinami, znanji, ki jih boste pridobili, kdo, kako in kdaj vam lahko pomaga pri doseganju zastavljenega podcilja, s katerimi delodajalci, kako in kdaj boste predvidoma sodelovali ter druge aktivnosti, ki jih boste izvedli, da bi dosegli podcilj.

PODCILJ 1:

V spodnjo tabelo vpišite znanja, kompetence in veščine, ki jih je smiselno pridobiti glede na zastavljen podcilj, kako in do kdaj jih boste pridobili.

Znanja, kompetence, veščine Kako jih bom pridobil/-a Do kdaj jih bom pridobil/-a

V spodnjo tabelo vpišite, kdo, kako in kdaj vam lahko pomaga pri doseganju zastavljenega podcilja! Razmislite tudi o tistih, s katerimi še niste vzpostavili stika, pa bi lahko.

Pravna oseba Posameznik Funkcija Način pomoči Pričetek izvedbe

Če je za doseganje podcilja smiselno vzpostaviti stik z delodajalci, v spodnji tabeli opredelite, s katerimi delodajalci in kako boste predvidoma sodelovali ter do kdaj bo stik vzpostavljen!

Delodajalec Način sodelovanja Do kdaj bo stik vzpostavljen

V spodnjo tabelo vpišite, katere aktivnosti je še smiselno opraviti glede na zastavljen podcilj in do kdaj jih boste opravili.

Aktivnost Termin izvedbe

PODCILJ 2:

V spodnjo tabelo vpišite znanja, kompetence in veščine, ki jih je smiselno pridobiti glede na zastavljen podcilj, kako in do kdaj jih boste pridobili.

Znanja, kompetence, veščine Kako jih bom pridobil/-a Do kdaj jih bom pridobil/-a

V spodnjo tabelo vpišite, kdo, kako in kdaj vam lahko pomaga pri doseganju zastavljenega podcilja! Razmislite tudi o tistih, s katerimi še niste vzpostavili stika, pa bi lahko.

Pravna oseba Posameznik Funkcija Način pomoči Pričetek izvedbe

Če je za doseganje podcilja smiselno vzpostaviti stik z delodajalci, v spodnji tabeli opredelite, s katerimi delodajalci in kako boste predvidoma sodelovali ter do kdaj bo stik vzpostavljen!

Delodajalec Način sodelovanja Do kdaj bo stik vzpostavljen

V spodnjo tabelo vpišite, katere aktivnosti je še smiselno opraviti glede na zastavljen podcilj in do kdaj jih boste opravili.

Aktivnost Termin izvedbe

PODCILJ 3:

V spodnjo tabelo vpišite znanja, kompetence in veščine, ki jih je smiselno pridobiti glede na zastavljen podcilj, kako in do kdaj jih boste pridobili.

Znanja, kompetence, veščine Kako jih bom pridobil/-a Do kdaj jih bom pridobil/-a

V spodnjo tabelo vpišite, kdo, kako in kdaj vam lahko pomaga pri doseganju zastavljenega podcilja! Razmislite tudi o tistih, s katerimi še niste vzpostavili stika, pa bi lahko.

Pravna oseba Posameznik Funkcija Način pomoči Pričetek izvedbe

Če je za doseganje podcilja smiselno vzpostaviti stik z delodajalci, v spodnji tabeli opredelite, s katerimi delodajalci in kako boste predvidoma sodelovali ter do kdaj bo stik vzpostavljen!

Delodajalec Način sodelovanja Do kdaj bo stik vzpostavljen

V spodnjo tabelo vpišite, katere aktivnosti je še smiselno opraviti glede na zastavljen podcilj in do kdaj jih boste opravili.

Aktivnost Termin izvedbe

PODCILJ 4:

V spodnjo tabelo vpišite znanja, kompetence in veščine, ki jih je smiselno pridobiti glede na zastavljen podcilj, kako in do kdaj jih boste pridobili.

Znanja, kompetence, veščine Kako jih bom pridobil/-a Do kdaj jih bom pridobil/-a

V spodnjo tabelo vpišite, kdo, kako in kdaj vam lahko pomaga pri doseganju zastavljenega podcilja! Razmislite tudi o tistih, s katerimi še niste vzpostavili stika, pa bi lahko.

Pravna oseba Posameznik Funkcija Način pomoči Pričetek izvedbe

Če je za doseganje podcilja smiselno vzpostaviti stik z delodajalci, v spodnji tabeli opredelite, s katerimi delodajalci in kako boste predvidoma sodelovali ter do kdaj bo stik vzpostavljen!

Delodajalec Način sodelovanja Do kdaj bo stik vzpostavljen

V spodnjo tabelo vpišite, katere aktivnosti je še smiselno opraviti glede na zastavljen podcilj in do kdaj jih boste opravili.

Aktivnost Termin izvedbe

PODCILJ 5:

V spodnjo tabelo vpišite znanja, kompetence in veščine, ki jih je smiselno pridobiti glede na zastavljen podcilj, kako in do kdaj jih boste pridobili.

Znanja, kompetence, veščine Kako jih bom pridobil/-a Do kdaj jih bom pridobil/-a

V spodnjo tabelo vpišite, kdo, kako in kdaj vam lahko pomaga pri doseganju zastavljenega podcilja! Razmislite tudi o tistih, s katerimi še niste vzpostavili stika, pa bi lahko.

Pravna oseba Posameznik Funkcija Način pomoči Pričetek izvedbe

Če je za doseganje podcilja smiselno vzpostaviti stik z delodajalci, v spodnji tabeli opredelite, s katerimi delodajalci in kako boste predvidoma sodelovali ter do kdaj bo stik vzpostavljen!

Delodajalec Način sodelovanja Do kdaj bo stik vzpostavljen

V spodnjo tabelo vpišite, katere aktivnosti je še smiselno opraviti glede na zastavljen podcilj in do kdaj jih boste opravili.

Aktivnost Termin izvedbe


6. EVALVACIJA NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI

POMEMBNO! Načrtovanje kariere je dinamičen proces. Tako je smiselno po oblikovanju celotnega kariernega načrta preveriti, ali smo že skozi načrtovanje ugotovili, da je bodisi potrebno izvesti dodatne aktivnosti za doseganje kariernega uspeha, ali pa morda spremeniti/prilagoditi katerega od podciljev in aktivnosti, povezanih z njim. Če ugotovite slednje, se vrnite k podciljem in načrtovanim aktivnostim ter jih smiselno prilagodite.

Opredelite, ali boste glede na načrtovano po vašem mnenju dosegli veliki cilj!

Če ste odgovorili z DA, začnite z izvedbo aktivnosti za doseganje velikega cilja, v skladu s kariernim načrtom, če ste odgovorili z NE, se vrnite k podciljem in razmislite, kako bi jih spremenili in kako bi smiselno prilagodili aktivnosti za doseganje posameznega podcilja!

7. PREDLAGANE PRILOGE H KARIERNEMU NAČRTU

Navodila za izpolnjevanje: V spodnjih tabelah opredelite, ali imate pripravljene navedene dokumente in ali jih želite izboljšati/pripraviti ter do kdaj.

(a) ŽIVLJENJEPIS

Pri pripravi življenjepisa si lahko pomagate z navodili na spletni strani KC UM:
https://kc.um.si/studenti/prijava-ponudba-zivljenjepis-priporocila/zivljenjepis-cv/

S klikom označite, katera od spodnji možnosti velja za vas:

Življenjepis:


(b) SPREMNO PISMO

Pri pripravi spremnega pisma si lahko pomagate z navodili na spletni strani KC UM:
https://kc.um.si/studenti/prijava-ponudba-zivljenjepis-priporocila/prijava-ponudba/

S klikom označite, katera od spodnji možnosti velja za vas:

Spremno pismo


(c) KARIERNI PORTFOLIO

Pri pripravi kariernega portfolia si lahko pomagate z navodili na spletni strani KC UM:
https://kc.um.si/studenti/prijava-ponudba-zivljenjepis-priporocila/karierni-portfelj/

S klikom označite, katera od spodnji možnosti velja za vas:

Karierni portfolio


Čestitamo! Uspešno ste izpolnili karierni načrt. Opravili ste prvi korak, sedaj pa se aktivno lotite uresničevanja tega, kar ste zapisali. Smiselno je, da karierni načrt pregleda karierni svetovalec UM. V sodelovanju s kariernim svetovalcem boste karierni načrt lahko dopolnili, hkrati pa se boste lahko nanj obrnili v času uresničevanja svojega načrta. Karierni svetovalec vas lahko dodatno usmerja in vodi ter vam tudi nakaže prednosti in pomankljivosti pripravljenega.

Predlagamo, da se po pripravi kariernega načrta naročite na karierno svetovanje.
Želimo vam veliko uspeha na vaši karierni poti.

Povežite se z nami