Načrtovanje kariere

Kariera je zaporedje dela in aktivnosti, ki vključuje elemente napredovanja, samouresničevanja in osebnostnega razvoja v določenem obdobju. Njena uspešnost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so osebnostne lastnosti, sposobnosti, veščine, spretnosti, strokovnost, vrednote in sposobnost postavljanja ciljev.

Prehod iz mladosti v odraslost je pomembna faza, v kateri se v ospredje postavlja zaposlitev. To obdobje zahteva premišljeno načrtovanje karierne poti, ki zajema odločanje o izbiri poklica, šolanja in iskanje ustrezne zaposlitve. Prevzem odgovornosti za lasten profesionalni razvoj je ključen, saj je to obdobje tudi prehod v materialno samostojnost in varnost. Pri tem je izjemno pomembno, da izberemo poklic, ki je v skladu z našimi interesi, sposobnostmi in potrebami na trgu dela. Načrtovanje kariere tako postane ključno že v času študija, da bi ob zaključku kar najhitreje našli zaposlitev, ki omogoča nadaljnji razvoj potencialov in poklicno uspešnost.

Nujno je, da svoje kariere ne prepustimo naključju, temveč prevzamemo aktivno vodenje svoje kariere in začnemo z načrtovanjem. V tem procesu nam lahko pomagata dve učinkoviti orodji:

Uspeh karierne poti je v veliki meri odvisen od učinkovitega iskanja potencialnih delodajalcev, pisanja kompleksnega življenjepisa, zaposlitvenega razgovora, kasneje pa tudi od uspešnega uvajanja na delovnem mestu in vseživljenjskih izobraževalnih aktivnosti.

Kako začeti z načrtovanjem kariere?

Če še niste začeli z načrtovanjem kariere, ne skrbite. Tukaj je nekaj nasvetov, kako začeti:

  • Razmislite o svojih interesih, sposobnostih, vrednotah in ciljih.
  • Raziskujte možnosti. Informirajte se o različnih poklicih, študijski programih in delodajalcih.
  • Nastavite si cilje. Določite, kaj želite doseči v svoji karieri.
  • Oblikujte načrt. Ustvarili načrt, ki bo vključeval vaše cilje, korake za njihovo dosego in načine spremljanja napredka.

Karierno načrtovanje je pomemben korak k uspešnosti v karieri. Z načrtovanjem boste bolje spoznali sebe, svoje možnosti in cilje. To vam bo pomagalo, da boste sprejeli prave odločitve za svojo karierno pot.

Začnite korake proti vaši želeni karieri s podporo Kariernega centra Univerze v Mariboru in si oblikujte načrt, ki bo prilagojen vašim ciljem in željam.

Viri:

Nahtigal R., Mihalič R., Karierni načrti v podjetju Planika, Management in Evropska unija, V: Zbornik 21. Znanstvene konference o razvoju organizacijskih ved, Moderna organizacija, Kranj, 2002.
Dubois D., The 7 stages of ones career, Training & Development, 2000.
 

Povežite se z nami