Osebnostne lastnosti in sposobnosti

Psihometrično orodje D.I.S.C.

D.I.S.C. je psihometrično orodje, ki ljudem pomaga razumeti njihove pozitivne osebnostne lastnosti in šibke točke, na katerih morajo delati. Orodje nam razkrije našo življenjsko filozofijo ter naše odzive na ljudi in naloge. Poleg tega nam pomaga razumeti, kako gledamo na odnose, izzive, spremembe, detajle in sprejemanje odločitev.
Preizkus D.I.S.C. je 95% zanesljiv. Vsaka osebnost je kombinacija enega izmed štirih osrednjih slogov (dominanten/odločen, prepričljiv/interaktiven, stabilen/uravnovešen, vesten/previden). Potrebno je omeniti, da ne gre za test, saj ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Prav tako tudi ni »dobrih« oziroma »slabih« osebnostnih slogov. Vsak slog ima prednosti in slabosti.

Odkrijte, kako vplivajo slogi D.I.S.C. na medosebne odnose in opredelite prioritete, ki vas motivirajo. Ugotovite, kaj vam ustreza in kaj za vas predstavlja izziv. Več o orodju D.I.S.C. lahko izveste na kariernem svetovanju.

Karierni ocenitveni testi

Karierni testi dajejo odgovore o tem, kateri poklici se ujemajo z vašimi interesi, inteligenčnim kvocientom in nenazadnje tudi z osebnostjo. Lahko rečemo, da predstavljajo prvo stopnjo načrtovanja kariere. Več o tem si lahko preberete na http://www.peoplemaps.com.

Eden izmed najpogosteje uporabljenih interesnih vprašalnikov, ki vam pomaga ugotoviti, kateri poklici so primerni za vas, je Self Directed Search (SDS). Zasnovan je na Hollandovi strukturalni teoriji poklicnega odločanja. Po izpolnjevanju boste ugotovili, ali ste se odločili za primerni poklic oziroma dobili nove karierne možnosti z dodatno opredelitvijo poklicev, ki so vam blizu. Seveda so vprašalniki uporabni, ko podkrepijo vašo izbiro kariere, v nasprotnem primeru pa se prepričajte, v kolikšni meri svojo odločitev in podane predloge vprašalnika razumete. Ugotovljena kombinacija osebnostnih tipov vam s pomočjo iskala 1200 poklicev omogoča, da najdete vašim lastnostnim najbližje poklice in izobrazbo. Upoštevajte, da na rezultat vprašalnika SDS vplivajo številni faktorji, kot so spol, starost, izobrazba staršev, etnična in rasna prepričanja, ne pozabite pa, da se o vaši karieri odločate samo vi in nihče drug. Test lahko opravite na spletni strani http://www.self-directed-search.com ali na Centru za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), kjer vam bodo psihologi dali dodatne razlage, ki jih na spletni ni mogoče dobiti.

Vir: Holland, John. L., SDS: iskanje poklicne poti, Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2002, Ljubljana

Samoanaliza osebnosti SWOT

Da bi lažje spoznali in razumeli lastne vrednote, sposobnosti, interese, zmožnosti, izkušnje in poklicna nagnjenja, lahko uporabite samoanalizo osebnosti SWOT. Pri načrtovanju kariere je bistveno, da spoznate svoje prednosti in pomanjkljivosti, meje in nevarnosti ter izzive in priložnosti. V povezavi z razvojem kariere SWOT analiza daje jasno sliko osebnosti glede štirih temeljnih dejavnikov:

  • Prednosti: katere so vaše prednosti, kje ste močni, kje ste že dosegli rezultate?
  • Pomanjkljivosti: katere so vaše šibke strani, česa ne zmorete, kaj se morate še naučiti?
  • Priložnosti: kje so vaše priložnosti in izzivi, kaj je za vas izziv, katere so vaše vrednote?
  • Nevarnosti: kje so vaše meje, katere nevarnosti prežijo na vas, kaj se zgodi, če sprejmete določeno rešitev?

Gre za analizo prednosti in pomanjkljivosti, pri čemer se dejavniki nanašajo na prepoznavanje lastne osebnosti, glede priložnosti in nevarnosti pa moramo poznati tudi trenutne razmere na trgu dela in dinamiko ter zakonitosti vlog ter narave dela.
 

Rešite kviz Kakšni ste? Kje in kako poiskati odgovore!

 

Viri:
Brečko I., Načrtovanje kariere, Planet GV, Ljubljana, 2006

https://www.blazkos.com/swot-analiza/
 

Povežite se z nami