Karierne možnosti

Trendi trga dela

Spoznavanje lastnih vrednot, interesov, spretnosti in ciljev je v pomoč pri načrtovanju kariere, ob tem pa je pomembno, da poznamo realnost trga dela. Eden zahtevnejših in ključnih prehodov je tisti s področja izobraževanja na področje dela. V Sloveniji se hitro širijo fleksibilne oblike zaposlovanja, zato obstaja dvom ali se usmeriti v večjo prožnost trga in spodbujati te oblike zaposlitve ali dati poudarek socialni varnosti, ki se z uporabo takšnih oblik zaposlitve zmanjšuje.

Delodajalci vedno bolj odklanjajo standardno zaposlitev v obliki delovnega razmerja za nedoločen čas in se usmerjajo v iskanje drugačnih zaposlitvenih razmerij, ki poskušajo obiti dosedanjo standardno delovno razmerje. Med nove oblike zaposlitve oziroma dela uvrščamo delo po pogodbi o delu, delo na domu, izmensko delo, delitev delovnega mesta ter delo na vpoklic.

V prihodnje lahko pričakujemo širjenje fleksibilnih oblik zaposlitve, ki jih bo potrebno ustrezno uravnavati. Cilji širjenja takšnih oblik zaposlitve so lahko usmerjeni v zaposlovanje dodatnih delavcev, v socialno varnost delavcev ali pa v večjo prožnost podjetij pri prilagajanju tržnim spremembam.

Pomembna značilnost na trgu dela v Evropski uniji je tudi naraščanje stopnje izobrazbe zaposlenih. Jasno je, da v podjetjih, kjer veliko investirajo v novo tehnologijo, potrebujejo visoko kvalificirano delovno silo.

Analiza poklica

Analiza poklica povezuje lastna znanja, veščine, vrednote ter cilje s tem, kar bi radi počeli oziroma kaj nas zanima. Informacije o tem lahko dobimo na primer od prijateljev, na informativnem razgovoru ali s spletnih strani.

Prijatelji in znanci
Med primerne načine pridobivanja informacij spada pogovor z osebo, ki za vas aktualen poklic že opravlja. Pomembno je, da se za tak razgovor pripravite, kar pomeni, da pridobite splošne informacije o poklicu, medtem ko se na pogovoru osredotočite na bolj specifična vprašanja.

Informativni razgovor
Je namenjen pridobivanju informacij o možnostih zaposlitve in spoznavanju novih ljudi. Primeren je tako za študente kot tudi za nove iskalce zaposlitve. Eden od načinov kako priti do informativnega razgovora s predstavnikom želenega podjetja, je pismo, v katerem se na kratko predstavite in poudarite, da želite pridobiti informacije o karierni usmeritvi. Preden se na tak razgovor odpravite, si pridobite informacije o organizaciji, napišite vprašanja, ki vas zanimajo in si pridobite relevantne informacije o osebi, s katero se boste pogovarjali. Na samem razgovoru izpostavite namen - zakaj ste želeli informativni razgovor ter si pridobite čim več informacij o poklicu. Po končanem razgovoru se v obliki zahvalnega pisma sogovorniku zahvalite ter ohranite stik. Ne pozabite, da je informativni razgovor uspešna oblika mreženja; več ljudi kot poznamo z določenega področja, več možnosti obstaja za pridobitev aktualnih informacij o prostih delovnih mestih.

Svetovni splet
Veliko informacij o poklicih je moč pridobiti tudi s spletnih strani zaposlitvenih portalov oziroma kadrovskih agencij. Tudi forumi so lahko zanimiv vir informacij o poklicih.

Opisi poklicev

Rešite kviz o poklicih

Rešite kviz Poklici prihodnosti

 

Vir: Zaletel A., Palčič D., Slak N., Kariera/09: Kako uspešno iskati zaposlitev?, navodila za uspešno gradnjo kariere, izbor najboljših delodajalcev, Moje delo, Ljubljana, 2008.

Povežite se z nami