Poklici

Dobrodošli v kvizu, kjer lahko preverite vaše znanje, ki je vezano na vedno aktualno temo 'poklici'. Z reševanjem kviza boste poglobili svoje znanje na zabaven in atraktiven način.

Želimo vam obilo uspeha in zabave ob reševanju.

  1. S pomočjo katerega spletnega programa lahko pridobite informacije o poklicih?
1

Kam in kako?

2

Test CPP

3

IQ test

2. Ali veste, kdo opravlja poklic aktuarja?

1

Novinar, ki piše aktualne novice

2

Matematik, ki se ukvarja z verjetnostmi in obvladovanjem tveganj, slonečih na tržnih zakonitostih, ki jih izvajajo zavarovalnice in druge finančne ustanove

3

Sodni zapisnikar

3. Za kateri poklic so pomembne dobre risarske sposobnosti, prostorska predstava, poznavanje lastnosti in uporabe gradbenih materialov, znanje naravoslovja ter poznavanje okolja?

1

Prevajalec / tolmač

2

Pravnik

3

Arhitekt

4. Kaj so deficitarni poklici?

1

Tisti, v katerih primanjkuje kadra, ki je ustrezno usposobljen za neko delo.

2

Tisti, za katere je značilno veliko število kadra, ki je v nekem trenutku na voljo.

3

Poklici v zatonu (npr. kovač, pletar, oglar, tkalec …)

5. Za opravljanje poklica inženir elektrotehnike so pomembne dobro razvite naslednje kompetence:

1

Natančnost, zmožnost hitrega logičnega povezovanja in razmišljanja, ročne spretnosti, sposobnost evidentiranja, analiziranja in operativnega ukrepanja ob nastopu okvar, izpadov ali motenj v tehnoloških procesih

2

Igranje glasbenega instrumenta, ustvarjalnost, komunikativnost, sposobnost vživljanja v svet otrok, sposobnost vodenja

3

Poznavanje družboslovnih in humanističnih znanj, dobro pisno in ustno izražanje, sposobnost kritičnega razmišljanja, sposobnost javnega nastopanja

6. Za opravljanje poklicev notarja, odvetnika, tožilca in sodnika je po veljavni zakonodaji potreben dodatno še:

1

Strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja

2

Pravniški državni izpit

3

Bibliotekarski izpit

7. Kje nudijo strokovno karierno svetovanje?

1

V trafiki

2

V šolski svetovalni službi, v Kariernem centru Univerze v Mariboru, v Kariernem središču ZRSZ

3

Pri osebnem zdravniku

8. Za vpis na katere študijske programe v študijskem letu 2018/2019 je poleg opravljene mature potreben opravljen dodaten preizkus spretnosti / sposobnosti?

1

Glasbena pedagogika, Urbanizem, Športno treniranje in Dramska igra

2

Biologija, Matematika, Kemija, Fizika

3

Pravo, Germanistika, Sociologija, Arheologija

9. Preberite opis poklica in odgovorite na vprašanje, za kateri poklic gre.

Oseba, ki opravlja ta poklic, je strokovnjak, ki je usposobljen za prepoznavanje bolezenskih stanj pri ljudeh in za njihovo zdravljenje. Med študijem pridobi potrebna znanja o normalnem stanju posameznih organov in njihovem delovanju, pri svojem delu pa s pomočjo lastnih čutil in aparatur ocenjuje odstopanja. Vodi zdravljenje tistih simptomov, ki so moteči in ki ogrožajo zdravje in življenje.

1

Profesor zgodovine

2

Inženir strojništva

3

Zdravnik splošne medicine

10. Na kateri fakulteti lahko pridobite ustrezno izobrazbo za opravljanje poklica na sliki.

1

Pravna fakulteta

2

Pedagoška fakulteta

3

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

11. Označi opredelitev poklica:

1

Poklic je vrsta dela, ki ga opravlja, ga je opravljal ali bi ga lahko opravljal posameznik. Poklic sestavlja niz del, katerih naloge in dolžnosti so si zelo podobne

2

Prostočasna aktivnost

3

Fizično delo

12. Kaj je formalno izobraževanje?

1

Aktivnosti v Tednu vseživljenjskega učenja

2

Dejavnosti Obveznih izbirnih vsebin

3

Strukturirano, kronološko urejeno izobraževanje, ki ga organizirajo osnovne in srednje šole ter univerze ali pa specializirane tehniške in visoke šole v posebnih programih za študente s polnim študijskim časom

13. Kateri izmed naštetih poklicev lahko sodijo v t. i. poklice, ki prihajajo po mnenju futuristov?

1

Lekarnar, učitelj razrednega pouka, inženir gradbeništva

2

3D pripovedovalec pravljic, vrtnar avtohtone krajine, ogljični policist

3

Kovač, čebelar, krojač

Poklici

Hvala za vaše sodelovanje v kvizu. Še več zanimivih vsebin, ponudb in dogodkov najdete na spletni strani Kariernega centra UM, kjer imate tudi možnost, da se včlanite v e-Karierno tržnico Kariernega centra UM.

Izberite med spodnjimi možnostmi: