Alumni klubi in združenja

Alumni klub je združenje diplomantov določene fakultete. Posameznik postane član kluba, ki ga deli s tistimi, ki so za izobraževanje izbrali isto ustanovo in so v času študija doživeli podobne izkušnje. Alumni klub tako deluje kot vez s tistim delom profesionalnega življenja, v katerem je posameznik najverjetneje najbolj inovativen in kreativen.

Odnos med člani alumni kluba in fakulteto je vzajemen. Bolj, ko so študentje in diplomanti (alumni) določene fakultete uspešni, bolj je le-ta prepoznavna, in dodatno, boljša kot je fakulteta, več je za posameznika vreden njegov naziv. Člani imajo možnost, da gradijo poslovne in socialne mreže s kolegi podobnih interesov in ciljev ter uživajo ugodnosti, ki jih tovrstne mreže nudijo. Gre za izboljševanje položaja članov klubov na trgu dela ter večanje možnosti za uresničevanje poslovnih in drugih ciljev. Preko tovrstnih klubov imajo člani možnost, da s svojim znanjem in izkušnjami podprejo razvoj univerze oziroma fakultete, na kateri so diplomirali, kakor tudi razvoj ožjega in širšega poslovnega in družbenega okolja.

Klubi nudijo programe za osvežitev znanja ter redna strokovna in družabna srečanja. Združujejo povezavo s šolo, nudijo nadaljnje izobraževanje in skrbijo za neformalni del utrjevanja odnosov.

Kultura pripadnosti izobraževalni instituciji je v zahodnih državah (predvsem v ZDA) in drugod po Evropi bistveno razvitejša kot v Sloveniji. Glavni namen ameriških alumni klubov je financiranje, saj so mnogim ameriškim šolam prav donacije in sponzorstva članov alumni klubov glavni vir financiranja. V Evropi je vloga financiranja manjša, čeprav so obvezne članarine pogoste. Pripadnost diplomantov in zavedanje o pomembnosti, na kateri instituciji posameznik pridobi diplomo, je vedno večje, temu posledično pa se večata vloga in pomen alumni klubov.

Karierni center Univerze v Mariboru spodbuja članice Univerze, da ustanovijo svoje alumni klube. Diplomanti Univerze v Mariboru se lahko oglasijo na osebnem svetovanju, vpišejo v karierno tržnico, brskajo po zaposlitvenih oglasih in se udeležijo dogodkov, ki so namenjeni prav njim - med drugim tudi letno srečanje alumnov.

Vir: Huber R., Alumni klubi – ne pozabite sošolcev!, Moje delo revija, 25. 04. 2006.

Povežite se z nami