Ponudba Kariernega centra Univerze v Mariboru

Karierni center Univerze v Mariboru ponuja raznovrstne aktivnosti za študente, diplomante in delodajalce.

Karierno svetovanje

Na BREZPLAČNEM svetovanju lahko poglobite znanja na kariernem področju in pri gradnji zaposlitvenih kompetenc:

 • Ste dominantni, prepričljivi, stabilni ali vestni? Pa vaš poslovni partner? Katere so vaše pozitivne osebnostne lastnosti in šibke točke, na katerih morate delati? Preverite svoj D.I.S.C.!
 • Večina nas podcenjuje svoj potencial in svoje veščine. Poznate vaše veščine?
 • Kaj je interesno raziskovanje? Kako naj ugotovim kaj in kje želim delati?
 • Ali znate izpostaviti in oceniti tiste vrednote, ki so za vas najpomembnejše pri delu?
 • Poznate ključne dejavnike, ki so pomembni za to, da karierno uspete?
 • V katerih izkušnjah oziroma dogodkih v vašem življenju ste najbolj uživali? So ti dogodki del vaše službe ali zasebnega življenja? Kakšne so posledice teh vzorcev?
 • Kako napisati prepričljiv življenjepis? Katere ključne elemente mora vsebovati?
 • Vas zanima trening konkretnega zaposlitvenega razgovora?

Svetovalci smo na vaši fakulteti na voljo v času uradnih ur.

V Kariernem centru Univerze v Mariboru izvajamo podporo znanstveno-raziskovalnemu delu. Na brezplačnem kariernem svetovanju se lahko oglasijo raziskovalci na vseh kariernih stopnjah R1-R4 [1].

Nudimo vam:

 • podporo ob kariernih razpotjih,
 • pomoč pri iskanju novih priložnosti,
 • informacije glede aktualnih razpisov s področja znanstveno-raziskovalnega dela tako na nacionalnem kot tudi mednarodnem področju,
 • informacije o priložnostih na trgu dela ter kje iskati aktualne razpise,
 • pomoč pri pripravi ustreznega življenjepisa,
 • podporo pri usklajevanju delovnih obveznosti in zasebnega življenja,
 • pomoč pri prepoznavi kompetenc.

Na svetovanje se lahko prijavite tukaj.

_____________________

[1] Razporeditev akademskih in znanstvenih, strokovno raziskovalnih in razvojnih nazivov Univerze v Mariboru v evropski okvir štirih stopenj v razvoju kariere raziskovalca (R1-R4) je bila sprejeta dne 24. oktobra 2017, na 26. redni seji Senata Univerze v Mariboru glede na European Commission (2011): Towards a European framework for research careers. Brussels. 21.07.2011; Research profiles descriptors, https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors.

Dogodki

Karierni center Univerze v Mariboru organizira in pomaga pri izpeljavi dogodkov (delavnic, predavanj, okroglih miz, obiskov delovnih okolij ipd.) - splošnih (zanimivih za študente ne glede na njihovo področje študija, npr. kako napisati življenjepis, kako se pripraviti na zaposlitveni razgovor, kako načrtovati svojo kariero…) kot tudi specifičnih (vezanih na posebnosti študijske usmeritve posameznih skupin študentov) za študente vseh članic Univerze v Mariboru. Prav tako organizira strokovne ekskurzije oziroma obiske v uspešna slovenska podjetja. Več o dogodkih

Informiranje o prostih delovnih mestih in praksah ter splošnih možnostih zaposlitve

Aktualno ponudbo si lahko ogledate v spletni platformi Karierni:UM.

Sodelovanje z delodajalci

Za delodajalce smo pripravili širok nabor sodelovanja: brezplačno oglaševanje prostih delovnih mest (za diplomante, magistre in doktorje znanosti), brezplačno predstavitev podjetja na naši spletni strani, brezplačno oglaševanje praktičnega usposabljanja in objavo tem, za katere želijo dobiti rešitve manjših ali večjih problemov (v obliki tem diplomskih in seminarskih nalog, študij primera ipd.), vpogled v spletno platformo Karierni:UM, kjer najdete tudi e-vizitleke študentov in diplomantov Univerze v Mariboru.

Ponudba za delodajalce

Povežite se z nami