O SVETOVALNI TOČKI

Karierni razvoj se tesno povezuje z osebnim razvojem ter osebno problematiko. Naš cilj je celostna obravnava študentov in s tem namenom je vzpostavljena Svetovalna točka, ki ponuja informacije o aktivnostih, namenjenih študentom s posebnimi okoliščinami ali študentom v stiski ter hkrati informira vse študente o splošni problematiki in enakopravni obravnavi vseh. Poleg preostalih že obstoječih aktivnosti s področja karierne orientacije na tem mestu ponujamo podporo in pomoč, ki se navezujeta na osebni razvoj in reševanje različnih težav posameznika.

Univerza v Mariboru je v letu 2022 v okviru »Javnega razpisa Krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta »Krepitev aktivnosti in vloge Kariernega centra Univerze v Mariboru v celostni obravnavi študentov« iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (20 %) skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. V sklopu projekta smo si prizadevali prepoznati posameznike, ki potrebujejo podporo ter jih podpreti na najbolj ustrezen način. Izvajali smo dodatne aktivnosti v podporo študentom s posebnimi okoliščinami. Vanje smo vključili vsebine, s katerimi so se lahko poistovetili študenti s posebnim statusom, študenti s posebnimi potrebami, študenti v stiski, študenti, ki so podvrženi nasilju, študenti s skrbstvenimi obveznostmi, študenti z obveznostmi zaposlitve, študenti z drugimi osebnimi okoliščinami in druge netradicionalne skupine študentov. Hkrati smo ozaveščali o enakopravni obravnavi vseh študentov in izvajali preventivne dejavnosti za zmanjšanje pojava stisk. Več o projektu.

V sklopu projekta Celostni KC UM je nastal dokument Vzpostavitev sistema za prepoznavanje študentov s posebnimi okoliščinami in njihovih potreb po podpori ter je namenjen predvsem študentom, diplomantom, dijakom, zaposlenim UM in svetovalnim delavcem srednjih šol.

Študentom omogočamo možnost prijave na svetovanje in vključitev v anonimno klepetalnico.

Povežite se z nami