Spremno pismo/motivacijsko pismo

Ob dobro sestavljenem življenjepisu je za razpisano delovno mesto priporočljivo poslati tudi spremno pismo, ki je lahko ponudba za zaposlitev ali prijava na prosto delovno mesto. Spremno pismo predstavlja uvod v vašo predstavitev, kar je priložnost, da delodajalca prepričate, da ste dovolj usposobljeni za razpisano delovno mesto.

Prijavo pošljite takrat, ko se prijavljate na objavljeno delovno mesto. Uvod prijave vsebuje uvodni pozdrav in informacijo o vašem namenu. V jedru poudarite svojo ustreznost ter izpostavite tiste sposobnosti, delovne izkušnje in znanje, ki najbolj odražajo vašo ustreznost za delovno mesto. V zaključku poskušajte na nevsiljiv način izraziti svojo pripravljenost na zaposlitveni razgovor. Zaključek vsebuje še podpis in navedbo prilog - posebej tistih, ki so zahtevane.
Dobro preberite vsebino objave, predvsem opis delovnih nalog, zahtevana znanja in izobrazbo. Izpostavite tiste delovne izkušnje, ki so enake ali podobne opisanim delovnim nalogam. V kolikor delovne naloge za zahtevan poklic niso opisane, si lahko pomagate tudi z opisom poklicev, ki ga najdete na spletnem naslovu.

Organizaciji pošljite ponudbo, ko si želite delati ravno pri njih, kljub temu, da ta ni objavila prostega delovnega mesta (pošiljanje ponudb "na slepo"). Največkrat jo boste poslali na osnovi namiga o prostem delovnem mestu. V ponudbi izrazite zanimanje, pripravljenost za delo ter katere kompetence lahko ponudite podjetju. Prav tako navedite tista področja dela, ki vas zanimajo. Izpostavite predvsem, zakaj bi bili prav vi prava oseba za določeno organizacijo.
Delodajalcu vedno pošljite dva dokumenta. Prvi je prijava na razpisano delovno mesto oziroma vaša ponudba za zaposlitev, drugi pa življenjepis. S prijavo ali ponudbo boste delodajalca nagovorili in ga posebej opozorili na svoja določena znanja, lastnosti ali izkušnje za katere menite, da so še posebej pomembne.

Nekaj nasvetov, kako napisati spremno pismo:

  • Spremno pismo ni povzetek vašega življenjepisa. Ne pišite na dolgo in široko o vaših delovnih izkušnjah, ampak se osredotočite na pomembne mejnike v vaši karieri in napotite delodajalca, da najde več podatkov o tem v priloženem življenjepisu.
  • Poiščite čim več informacij o organizaciji, kamor pošiljate spremno pismo, in o delovnem mestu, na katerega se prijavljate. Izpostavite tiste lastnosti in izkušnje, ki so potrebne in relevantne za določeno delovno mesto. Vsako lastnost podkrepite z utemeljitvijo (na primer: sem uspešen tržnik, ker … ).
  • Pazite na slovnično in oblikovno pravilnost spremnega pisma.
  • Pismo naj bo prilagojeno za vsakega delodajalca posebej. Ne pošiljajte vsem delodajalcem enakih spremnih pisem, ker to izkazuje vašo nepoznavanje organizacije, kamor pošiljate spremno pismo.
  • Oblika spremnega pisma naj bo formalno profesionalna. Ne napišite ga na papir vpadljive barve, ne uporabljajte smeškov in neprimernih kontaktnih elektronskih naslovov (na primer: .(JavaScript mora biti omogočen, če si želite ogledati ta naslov)).

V nekaterih zaposlitvenih oglasih zasledimo tudi termin motivacijsko pismo, v katerem poudarite svoje veščine in znanja, ki bodo prepričale delodajalca, da ste ravno vi tista oseba, ki jo išče. Pozanimajte se o kontaktni osebi, na katero naslavljate pismo. Raziščite, ''kdo'' je delodajalec, kakšno dejavnost opravlja ter kaj od vas zahtevajo. Večina kadrovikov najprej prebere motivacijsko pismo in šele nato življenjepis.

Rok za oddajo prijave
Ko se prijavljate na delovno mesto, pazite na rok za oddajo prijave, saj se pošiljka šteje za pravočasno, če je oddana na pošti ali osebno do zadnjega dne roka za prijavo (na primer če je rok oddaje 8. julij, se šteje za pravočasno, če je oddano do 23:59 na dan 8. julija). Če vlogo oddate zadnji dan roka za prijavo, jo pošljite priporočeno, saj imate dokazilo, da ste pošiljko oddali pravočasno, ker pošta do delodajalca ne bo prispela isti dan.

Priloge k spremnemu pismu
K spremnemu pismu priložite življenjepis in tiste priloge, ki so navedene v objavljenem razpisu. Priporočljivo je priložiti tudi kopijo diplome oziroma potrdila o diplomiranju, znanju tujih jezikov ter pridobljenih specifičnih znanjih, če se nanašajo na delovno mesto, na katerega se prijavljate.

Preberite si tudi zanimiv članek portala mojaZaposlitev.si o spremnem pismu.

Za podrobnješe nasvete glede pisanja spremnega pisma se obrnite na kariernega svetovalca.

Na temo pisanja spremnega oziroma motivacijskega pisma Karierni center UM organizira delavnice skozi celotno študijsko leto. Preverite med Aktualnimi dogodki.

 

Ujemi pozornost delodajalca z motivacijskim pismom in življenjepisom!

Oglej si video in ujemi pozornost delodajalca! V Kariernem centru Univerze v Mariboru te spremljamo pri pripravi življenjepisa in motivacijskega pisma.

Literatura:

Zaletel A., Palčič D., Slak N., Kariera/09: Kako uspešno iskati zaposlitev?, navodila za uspešno gradnjo kariere, izbor najboljših delodajalcev, Moje delo, Ljubljana, 2008.

Spletni viri:

Manpower

Povežite se z nami