Priprava na praktično usposabljanje

Motiviranost k učinkoviti pripravi na praktično usposabljanje je moč spodbuditi z navedbo prednosti, ki jih lahko prinese opravljanje praktičnega usposabljanja s področja vpisanega študija. Te so naslednje:

 • dodatna priložnost za pridobitev zaposlitve;
 • višja zaposljivost; 
 • okrepljena samoiniciativnost in podjetnost;
 • možnost za boljši učni uspeh;
 • večja samostojnost in samozavest;
 • aktivnejša udeležba v družbi.

Pomembno je, da k opravljanju praktičnega usposabljanja pristopite sistematično in celovito. Pri tem je primerno, da upoštevate ter izvajate posamezne aktivnosti:

 • pred praktičnim usposabljanjem,
 • med praktičnim usposabljanjem,
 • in po praktičnem usposabljanju.

Pred praktičnim usposabljanjem

Priložnost za opravljanje praktičnega usposabljanja je moč pridobiti na različne načine, pri čemer je pred iskanjem priložnosti zelo primerno, da razmislite o svojem kariernem načrtu. Določitev lastnega kariernega načrta predstavljajo štirje osnovni koraki. Ti so lastna osebnostna analiza, analiza okolja, določanje ciljev in načrtov za dosego cilje, nato pa sledi realizacija aktivnosti (ukrepanje/akcija).

Na podlagi analize lastnih interesov, želj, vrednot in življenjskih ciljev ter analize okolja lažje načrtujete svoje karierne cilje. Ob določitvi ciljev sledijo aktivnosti za realizacijo ciljev, pri čemer igrajo ključno vlogo izkušnje. Pridobitev raznovrstnih dodatnih znanj, praktičnih izkušenj in krepitev mehkih veščin vam omogoča opravljanje dela, ki je s področja  vašega študijskega programa. Prav takšno opravljanje praktičnega usposabljanja vam po zaključku študija lahko omogoči enostavnejši vstop na trg dela.

Pred iskanjem priložnosti za opravljanje in pred opravljanjem praktičnega usposabljanja je zelo pomembno, da:

 • razmislite o želenem področju dela in o povezavi vsebine tega dela z vpisanim študijskim programom. Glede na izbiro sledi aktivno iskanje priložnosti za opravljanje ciljno določenega praktičnega usposabljanja;
 • razmislite o poklicih, ki jih želite početi in jih s svojim zaključenim študijem lahko opravljate (pripravite svoj karierni načrt);
 • razmislite o organizacijah, v katerih lahko/želite opravljati praktično usposabljanje;
 • ustrezno pripravite življenjepis in prijavo/ponudbo ter ostale dokumente (priporočila, druga dokazila..), ki jih potrebujete ob prijavi na praktično usposabljanje. V prijavi in življenjepisu navedite aktivnosti, ki ste jih že počeli in izkažite interes oziroma zanimanje za nova znanja ter izkušnje;
 • razmislite o ustrezni pripravi na razgovor z delodajalcem (razmislite o ustrezni obleki, pomenu točnosti, najpogostejših vprašanjih, o svojih prednostih in morebitnih predhodnih izkušnjah…);
 • razmislite o finančnem vidiku opravljanja praktičnega usposabljanja, pri čemer kratkoročni vidik želje po čim večjem zaslužku ni nujno povezan z dolgoročnim vidikom pridobitve izkušenj in investicije v prihodnost.

Dodatna pomoč, ki jo lahko brezplačno pridobite tako pri iskanju priložnosti kot tudi pri ustrezni pripravi, je individualno karierno svetovanje kariernih svetovalcev Kariernega centra Univerze v Mariboru.

Iskanje priložnosti za opravljanje praktičnega usposabljanja predstavlja zelo podobne aktivnosti, ki jih je potrebno izvajati pri iskanju zaposlitve. Več o tem preberite tukaj. Že sama izkušnja iskanja pridobitve možnosti opravljanja praktičnega usposabljanja je dobrodošla, saj predstavlja dodatno prednost ob iskanju zaposlitve po zaključku študija. Naj izpostavimo, da so za iskanje na voljo posamezne spletne strani, ki objavljajo možnosti opravljanja praktičnega usposabljanja tako v Sloveniji kot tujini (določene povezave najdete ob zaključku vsebine). Primerno je tudi mreženje, pri čemer predlagamo, da povprašate svoje profesorje in asistente o tem, ali oni vedo za kakšno možnost opravljanja praktičnega usposabljanja.

Med praktičnim usposabljanjem

Zelo pomembno je, da ste pri predhodno navedenem čim bolj aktivni, enako pa velja tudi za vse nadaljnje korake. Ko se praktično usposabljate v določeni organizaciji, je smiselno usmeriti pozornost na lastno učinkovitost in vaše vedenje na delovnem mestu. Pomembno je, da ste primerno oblečeni, da v prvih dneh čim več sprašujete o stvareh, glede katerih niste popolnoma prepričani, kaj se pričakuje, se ne vključujete v daljše pogovore o temah, ki niso vezane na delo, in se izogibate uporabi telefona za zasebne pogovore oziroma sporočila.

Pri opravljanju praktičnega usposabljanja si je primerno zastaviti naslednje ključne cilje:

 • biti organiziran in si že v začetnih dneh zastaviti realne cilje opravljanja praktičnega usposabljanja  skupaj z mentorjem, čemur sledi sprotno spremljanje in analiza doseženih ciljev (prav tako z mentorjem);
 • biti proaktiven in učinkovit;
 • biti previden in se držati časovnih rokov, za katere ste zadolženi;
 • pridobiti čim več znanja, izkušenj in čim bolj učinkovito izkoristiti čas na praktičnem usposabljanju.

Svoje delo skušajte opraviti natančno in hitro, pokazati svojo strokovnost, vzbuditi zanimanje nadrejenih in sodelavcev ter si pridobiti njihovo zaupanje, hkrati pa pokazati hvaležnost za znanje in izkušnje, ki jih pridobivate od njih. Četudi je v začetnih fazah prinašanje kave ena od delovnih nalog, je to lahko priložnost za spoznavanje in vzpostavljanje stika s sodelavci, kar lahko prispeva k vključitvi v zahtevnejše delovne naloge.

Po zaključenem praktičnem usposabljanju

Po  zaključenem opravljanju praktičnega usposabljanja se zahvalite za dano priložnost in poskrbite za to, da ohranite stik z organizacijo, pri čemer lahko predlagate, da ste pripravljeni določene aktivnosti izvajati tudi v prihodnje in na kakšne načine bi to lahko potekalo (npr. delo preko študentskega servisa, sodelovanje kot predstavnik podjetja na sejmih…). Ne pozabite povprašati o nadaljnjih možnostih za pripravništvo oziroma zaposlitev v tej organizaciji.

Vsebina povzeta po spletni strani http://www.internships.com.

Aktualne povezave:

 

Povežite se z nami