Učinkovito upravljanje s časom za študente FT UM

  • Kdaj: ponedeljek, 30. september 2019, ob 14:30
  • Traja: 90 minut
  • Kje: Gimnazija Brežice, Trg izgnancev 14, Brežice
  • Izvajalec: Brina Menart, Skupina Primera d.o.o.
  • Univerza/fakulteta: Fakulteta za turizem

Program delavnice:

 Analiza lastne izrabe časa: Udeleženci bodo spoznali, kaj so najpogostejši motilci časa in razlogi za odlašanje. Nato bodo prešli na načela učinkovite organizacije in izrabe časa, ter kako se jim izogniti.
 Postavljanje ciljev: Udeleženci bodo spoznali povezanost postavljanja in načrtovanja časa, ter pri čem jim lahko pomaga natančno opredeljevanje in zapisovanje svojih ciljev. Nato bodo z Eisenhowerjevo matriko prioritet svoje trenutne aktivnosti/zadolžitve razporedili po nujnosti in pomembnosti.
 Načrtovanje urnika: V zadnjem delu delavnice bodo z do tega trenutka natančno opredeljenimi cilji, z matriko prioritet, novo pridobljenim znanjem o motilcih časa in razlogih za odlašanje pripravili akcijski načrt za prvi semester študijskega leta.

Vljudno vabljeni!

Prijava

PRIJAVA NA DOGODEK NI VEČ MOGOČA!

Povežite se z nami