19. januar 2023

Nove poslovne priložnosti pri Slovenskih železnicah

Skupaj v zeleno prihodnost!

Spletna stran: https://www.sz.si/

 

O podjetju: 

Podjetja v skupini Slovenske železnice v mednarodnem in notranjem železniškem prometu zagotavlja varne in zanesljive prevoze tovora in potnikov. Poleg tega vzdržujejo javno železniško infrastrukturo in vodijo promet po njej, vzdržujejo železniška vozila, opravljajo gradbene in raziskovalne storitve ter številne druge dejavnosti. Skupina SŽ se uvršča v vodilne visokotehnološke ponudnike logističnih in mobilnostnih storitev v JV Evropi.

Že tretje leto zapored se skupina SŽ uvršča med TOP 10 najuglednejših slovenskih delodajalcev, in je najuglednejši delodajalec v panogi logistika in prevoz potnikov.

Vizija in poslanstvo podjetja: 

Vizija

Skupina Slovenske železnice je učinkovit upravljalec sodobne mobilnosti prebivalstva  in generator novih rešitev za hitrejše in okolju prijaznejše prevoze tovora.

Poslanstvo

Skupina Slovenske železnice je kreator zelenih standardov ter naprednih praks slovenskega kopenskega potniškega prometa in opora gospodarstvu z okoljsko in ekonomsko učinkovitimi prevozi tovora.

Vrednote:

Deset temeljnih vrednot skupine SŽ:

Varnost v prometu

Varovanje naravnega okolja

Nagrajenost

Transparentnost

Motiviranost

Internacionalizacija

Celovitost storitev

Digitalizacija

Kakovost

Optimizacija dela

 

Kaj ponujamo:

Slovenske železnice zagotavljajo raznolike možnosti za zaposlitev različnim vrstam strokovnjakov na: 

 • inženirskih delovnih mestih s področij strojništva, gradbeništva, elektrotehnike, mehatronike in IT;
 • delovnih mestih s področij prodaje, upravljanja kadrov, financ in računovodstva, nepremičnin, administracije in varovanja.  

Delo na Slovenskih železnicah je dinamično in kreativno. Veliko pozornosti je namenjene strokovni rasti in napredovanju. Zaposlenim so na voljo številne ugodnosti, popusti in počitniške zmogljivosti. Zagotovljeno je učinkovito zdravstveno varstvo in preventiva ter dodatno pokojninsko zavarovanje, pri katerem skupina SŽ prispeva pomemben del zneska k premiji.

Slovenske železnice izbirajo kandidate za delovna mesta z naslednjo izobrazbo:

 • Višješolski program - mehatronika
 • VS in UNI (1. bolonjska st.) - strojništvo
 • VS in UNI (1. bolonjska st.) - elektrotehnika
 • VS in UNI (1. bolonjska st.) - promet
 • VS in UNI (1. bolonjska st.) - ekonomija
 • VS in UNI (1. bolonjska st.) - gradbeništvo
 • VS in UNI (1. bolonjska st.) - geodezija
 • VS in UNI (1. bolonjska st.) - logistika
 • VS in UNI (1. bolonjska st.) - informatika in računalništvo
 • VS in UNI (1. bolonjska st.) - VZD
 • 2. bolonjska stopnja - elektrotehnika
 • 2. bolonjska stopnja - promet
 • 2. bolonjska stopnja - gradbeništvo

 

Kaj pričakujemo: 

Od sodelavcev pričakujemo samoiniciativnost, komunikativnost ter entuziazem, da bodo z nami delili vizijo in vrednote, ki jih gojimo v podjetju.

Razpise za prosta delovna mesta najdete na:

https://www.sz.si/kariera/razpisi-za-prosta-delovna-mesta/

 

 

Povežite se z nami