26. november 2019

Razpis za prosto delovno mesto: Raziskovalni sodelavec - asistent z doktoratom

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu ima objavljen razpis prostega delovnega mesta Raziskovalni sodelavec - asistent z doktoratom. Dela in naloge se navezujejo na širše področje družboslovja (poslovne, upravne in organizacijske vede) - raziskovalno delo v okviru projektnega dela. Pričakujejo se nekatera računalniška znanja, organizacijske in vodstvene sposobnosti, samostojnost pri delu in poznavanje narave projektnega dela.

Trajanje zaposlitve: 12 mesecev, določen čas, polni delovni čas

Prijava je mogoča do 10.12.2019.

Dodatne informacije o razpisu najdete na spletni strani ZRZS in na spletni strani Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu

Povežite se z nami