11. marec 2024

Štipendije Slovenske vojske

Slovenska vojska nudi finančno podporo številnim študentom in dijakom že v času izobraževanja. Če postanete štipendist_ka Slovenske vojske, že v času šolanja pridobite dragocene izkušnje. Hkrati si zagotovite socialno varnost in zanimivo ter razgibano zaposlitev takoj po koncu študija ali šolanja.

Štipendije se podelijo na podlagi javnega natečaja. Javni natečaj vsebuje navedbo izobraževalnih programov in smeri, za katere se razpisujejo štipendije, predvideno število prejemnikov štipendij, zahtevano dokumentacijo, rok za oddajo prijave in druge potrebne podatke, ki so potrebni za prijavo na javni natečaj.

UGODNOSTI ZA ŠTIPENDISTE:

  • Pomoč pri izdelavi diplomskih nalog.
  • Opravljanje obvezne prakse na ministrstvu.
  • Udeležbo na vojaškem taboru.
  • Udeležbo na usposabljanjih, ki jih predpiše minister.
  • Svetovanje v času štipendijskega razmerja.
  • Možnost individualnega razgovora in reševanja individualnih želja.

Študentje prve bolonjske stopnje in višje lahko prijavnice za štipendije za častnike in višje vojaške uslužbence slovenske vojske (stalne in rezervne sestave slovenske vojske) vložijo do vključno 31. oktobra 2024.

Več informacij najdete tukaj.

Povežite se z nami