ŠTUDENTI Z IZKUŠNJO NASILJA

Nasilje je vedenje, s katerim oseba zlorabi svojo moč, da bi drugo osebo (ali osebe) nadzorovala, ustrahovala, ji škodovala, jo ponižala, razvrednotila, ji vzela moč, si jo podredila, jo izkoristila ali jo uničila. Izhaja iz neravnovesja moči med dvema ali več osebami oziroma skupinami ljudi. Nasilje praviloma povzroča oseba z več moči nad osebo z manj moči. Za osebe z izkušnjo nasilja je ključna podpora bližnjih.

Poznamo več vrst nasilja.

Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali grožnja z uporabo fizične sile, ki žrtev prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi ali ji omejuje gibanje oziroma komuniciranje in ji povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale telesne poškodbe.

Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, v katera žrtev ne privoli, je vanje prisiljena ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena, grožnje z uporabo spolnega nasilja, ter javna objava spolnih vsebin o žrtvi.

Psihično nasilje so dejanja, pri katerih oseba zlorabi svojo moč brez uporabe fizične sile, z uporabo besed ali vedenj, ki drugo osebo ponižajo, razvrednotijo, prestrašijo ali ji še kako drugače škodujejo.

Ekonomsko nasilje so vse oblike nadvladovanja, nadzorovanja, izkoriščanja oziroma poniževanja žrtve s pomočjo sredstev za preživetje ali z odrekanjem pravic, povezanih z zaslužkom. Zaradi ekonomskega nasilja lahko žrtev postane finančno odvisna od povzročitelja/ice, kar ji oteži prekinitev odnosa.

Sekundarna žrtev: kadar se osebi, ki nam je blizu zgodi nekaj slabega ali je žrtev nasilja, je povsem normalno, da se tudi sami srečamo z občutki ranljivosti in nemoči. Dogodek nas lahko zmede, užalosti ali zbega. Pomembno je, da si zagotovimo varen prostor, kjer se lahko soočimo s svojimi čustvi in jih ločimo od tistih, ki jih zaznavamo pri žrtvi. Če bomo svoja čustva in občutke spregledali ali potlačili, lahko žrtvi otežimo okrevanje.

Povzeto po:

  • Informacije za osebe z izkušnjo nasilja (b.d). Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj
  • Kako pomagati osebi z izkušnjo spolnega nasilja (b.d). Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj
     

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave in želite podporo, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Institucije, kamor se lahko obrnete po brezplačno poglobljeno podporo in pomoč najdete tukaj.

 

Povežite se z nami