Postavljanje ciljev

Pozdravljeni!

Vas zanima, kako si postaviti cilje, da jih boste motivirani dosegli? Če ste odgovorili z »da«, je kviz v nadaljevanju kot nalašč za vas. Preverite in poglobite lahko svoje znanje s tega področja.

Svetovalci Kariernega centra UM vam želimo obilo uspeha in zabave ob reševanju.

1. V zgodbi Alica v čudežni deželi avtorja Lewisa Carrolla v dialogu z mačko Režalko Alica vpraša: »Po kateri poti naj grem?« Mačka ji odgovori: »To je precej odvisno od tega, kam hočeš priti.« »Ne vem,« odvrne Alica. »Potem je vseeno, katero pot ubereš,« reče mačka. »Glavno je, da nekam pridem,« pojasni Alica. »Če boš hodila dovolj dolgo, boš prav gotovo nekam prišla,« odgovori mačka.

Kaj je bistvo tega dialoga med Alico in mačko?

1

Mačka ne ve, kam bi rada prišla.

2

Če želimo doseči določen cilj, si ga moramo ustrezno zastaviti.

3

Če dolgo hodimo do cilja, se utrudimo.

2. Kaj od navedenega prispeva k uspešni karieri?

1

Ustrezno postavljanje ciljev.

2

Vestno ločevanje odpadkov.

3

Način prehranjevanja.

3. Vsak si je že kdaj postavil novoletne zaobljube – cilje, ki jih želi doseči v novem koledarskem letu. Statistično gledano se izpolni le 8 % novoletnih zaobljub. Kako bi morali oblikovati novoletne zaobljube, da bi jih čim več izpolnili?

1

Cilji morajo biti točno določeni in jasno definirani.

2

Napisati jih moramo na papir z našo najljubšo barvo.

3

Ne bi jih smeli časovno omejiti.

4. Kakšni cilji so t. i. SMART cilji?

1

Ti cilji so: Specifični, Merljivi, Dosegljivi, Smiselni, Časovno omejeni.

2

Cilji, ki jih dosežejo samo pametni ljudje.

3

Cilji, ki jih v vsaki organizaciji za koledarsko leto postavlja posebej za to ustanovljena t. i. SMART ekipa zaposlenih.

5. V prihodnjem tednu se boste udeležili zaposlitvenega razgovora. Kateri od naslednjih ciljev, ki jih želite doseči do zaposlitvenega razgovora, je dovolj jasen, podroben, specifičen?

1

Naučil/-a se bom dobro nastopiti na zaposlitvenem razgovoru.

2

Naučil/-a se bom, kako ohranjati očesni stik in nadzorovati nenehno popravljanje očal.

3

Naučil/-a se bom, kako navdušiti delodajalca.

6. Čez dva tedna boste pristopili k izpitu. Kateri od naslednjih ciljev na tem področju je merljiv?

1

Vsak dan se bom naučil/-a 20 strani zapiskov.

2

Prebiral/-a bom študijsko literaturo.

3

Do izpita bom samo občasno gledal/-a televizijo.

7. Kot pripravnik/-ca ste se zaposlili v velikem mednarodnem podjetju. Kateri od naslednjih ciljev, ki se nanašajo na vaše napredovanje, je dosegljiv za večino pripravnikov?

1

V enem letu bom postal/-a direktor/-ica podjetja.

2

V petih letih bom postal/-a vodja oddelka.

3

V treh letih bom postal/-a večinski/-a lastnik/-ca podjetja.

8. Ste študent/-ka prvega letnika medicine. Kateri izmed naštetih kratkoročnih ciljev je za vas smiseln ob predpostavki, da je vaš dolgoročni cilj dokončati študij medicine:

1

Naučiti se japonskega jezika v letošnjem študijskem letu.

2

Opraviti izpit iz anatomije v letošnjem študijskem letu.

3

V času študija pridobiti certifikat o udeležbi na tečaju računovodstva.

9. Kateri izmed naštetih ciljev je primerno časovno opredeljen?

1

V letošnjem zimskem izpitnem obdobju bom opravil/-a tri izpite.

2

Naučil/-a se bom klekljati.

3

Prenehal/-a bom kaditi.

10. Ste študent/-ka. Kateri izmed naštetih ciljev je postavljen po metodi SMART (Specifičen, Merljiv, Dosegljiv, Smiseln, Časovno omejen):

1

Uspešno opraviti vse izpite v letošnjem študijskem letu.

2

Shujšati 20 kg v enem mesecu.

3

Tekmovati na olimpijskih igrah.

11. »Cilj brez načrta je le želja.« (Antoine de Saint-Exupéry)

Zgornja misel nakazuje, da:

1

Bomo cilj dosegli, če si bomo to želeli.

2

Bomo cilj dosegli, če ne bo težko priti do njega.

3

Bomo cilj dosegli, če bomo ustrezno načrtovali pot do njega.

12. Katera trditev NE drži:

1

Da bi dosegli cilj, je smiselno ustrezno načrtovati aktivnosti.

2

Če s sedanjim stanjem nismo zadovoljni, bomo motivirani za doseganje cilja.

3

Če smo s sedanjim stanjem zadovoljni, bomo motivirani za doseganje cilja.

13. Kako nam povratna informacija lahko pomaga v procesu doseganja ciljev?

1

Nam ne pomaga, temveč nas ovira.

2

Nam lahko pomaga, da prilagodimo svoje dejavnosti na poti do cilja.

3

Nam lahko pomaga, da opustimo prostočasne aktivnosti in se posvetimo izključno cilju.

14. Kako lahko s pomočjo Kariernega centra Univerze v Mariboru učinkovito načrtujete kariero?

1

Karierni svetovalci Kariernega centra UM mi bodo napisali življenjepis in spremno pismo, s katerima bom kandidiral/-a za delovna mesta.

2

Udeležim se lahko kariernega svetovanja, njihovih delavnic, kariernega sejma, včlanim in predstavim se v e-Karierni tržnici, preberem vsebine spletne strani in izpolnim karierni načrt.

3

Karierni svetovalci mi bodo zagotovili želeno zaposlitev.

Postavljanje ciljev

Hvala za vaše sodelovanje v kvizu. Še več zanimivih vsebin, ponudb in dogodkov najdete na spletni strani Kariernega centra UM, kjer imate tudi možnost, da se včlanite v e-Karierno tržnico Kariernega centra UM.

Izberite med spodnjimi možnostmi: