DOLGOTRAJNO BOLNI ŠTUDENTI

V skupino dolgotrajno bolnih oseb uvrščamo osebe, katerih bolezen ne izzveni najmanj v treh mesecih. Dolgotrajna bolezen lahko v določenem obdobju miruje, lahko pa pride do njenih ponovnih zagonov (do ponovnega poslabšanja zdravstvenega stanja).

Med dolgotrajne bolezni spadajo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni ter bolezni imunskih pomanjkljivosti.  V skupino dolgotrajno bolnih oseb prištevamo tudi osebe z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, kadar imajo postavljeno diagnozo psihiatra/nevrologa/razvojnega pediatra. Osebo lahko opredelimo kot dolgotrajno bolno le, če ima postavljeno diagnozo zdravnika specialista določenega področja.

Povzeto po:

  • Vovk Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj

 

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Povežite se z nami