GIBALNO OVIRANI ŠTUDENTI

Gibalno ovirane osebe so osebe, ki imajo prirojene ali pridobljene okvare ali poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja in se njihova oviranost odraža v obliki gibalnih in drugih funkcionalnih motenj v različnih oblikah in obsegih. Za nastanek gibalne oviranosti je veliko vzrokov, najpogostejši je v prizadetosti centralnega živčnega sistema. Zato se posledice odražajo na kognitivni ravni kot motnje učenja, govora, mišljenja, spomina, percepcije, pozornosti, koncentracije ter motnje na področju čustvenega in socialnega funkcioniranja. Gibalna oviranost ali telesni primanjkljaj je pomemben dejavnik tveganja za posameznikov psihosocialni razvoj, saj prav ovira določa pogoje, pod katerimi bo posameznik odraščal, in tako vpliva na kakovost njegovega življenja.

Povzeto po:

  • Logaj, V., Zadnik, A., Korenčan, P., Lisjak Banko, V. in Antosiewicz, K. (2014). Vzgojni program za gibalno ovirane otroke in mladostnike v dnevni obliki usposabljanja. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj.
  • Vovk Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.  Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj.

 

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Povežite se z nami