DOLGOTRAJNO BOLNI ŠTUDENTI

V skupino dolgotrajno bolnih oseb uvrščamo osebe, katerih bolezen ne izzveni najmanj v treh mesecih. Dolgotrajna bolezen lahko v določenem obdobju miruje, lahko pa pride do njenih ponovnih zagonov (do ponovnega poslabšanja zdravstvenega stanja).

Dolgotrajne bolezni so resna bolezenska stanja oziroma poškodbe in bolezni, ki potrebujejo dolgotrajnejše zdravljenje ter kronične bolezni. Lahko so vseživljenske, nepredvidljive, napredujoče ali epizodične. Med dolgotrajne bolezni spadajo kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, pulmološke, onkološke, hematološke, dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni ter bolezni imunskih pomanjkljivosti. V skupino dolgotrajno bolnih oseb prištevamo tudi osebe z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, kadar imajo postavljeno diagnozo psihiatra/nevrologa/razvojnega pediatra. Osebo lahko opredelimo kot dolgotrajno bolno le, če ima postavljeno diagnozo zdravnika specialista določenega področja. Opredelimo jih lahko na več načinov oz. značilnosti: glede na vpliv, ki ga imajo na študenta, težavnost in resnost zdravljenja, možnosti za hude poškodbe ali celo smrt.

K dolgotrajnim boleznim prištevamo epilepsijo, astmo, sladkorno bolezen, ulcerozni kolitis oz. kronična vnetna črevesna bolezen, bolezni srca in ožilja ali prirojene srčne napake, hematološke bolezni (npr. anemija), kronično migreno, revmatoidni artritis, motnje imunske pomanjkljivosti/avtoimune bolezni, cistično fibrozo, lupus, fibromialgijo, luskavico, skoliozo, rak, možgansko kap idr. 

Dolgotrajno bolni študenti lahko pridobijo poseben status, če bolezen traja vsaj 3 mesece in vpliva na opravljanje študijskih obveznosti. Ni vsaka bolezen razlog za posebni status. Več o statusu študenta s posebnimi potrebami in statusu študenta s posebnim statusom si lahko preberete tukaj.

Povzeto po:

  • Gajšt, A. in Mauko Zimšek, N. (2023). Kako študente z dolgotrajnimi boleznimi podpreti pri študiju in prehodu na trg dela. Predavanje za karierne svetovalce UM.
  • Vovk Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj

 

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave in želite podporo, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Institucije, kamor se lahko obrnete po brezplačno poglobljeno podporo in pomoč najdete tukaj.

Povežite se z nami