Status študenta s posebnimi potrebami in status študenta s posebnim statusom

Univerza v Mariboru stremi k temu, da bi bil študij dostopen in vključujoč za vse študente. Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki jim otežujejo ali onemogočajo polno vključitev v študijski proces. Da bi se lahko lažje osredotočili na razvoj svojih potencialov navkljub posebnim okoliščinam in obremenitvam, lahko zaprosijo za:

Dodeljen status omogoča prilagojene pogoje za študij, ki olajšajo pot do pridobivanja znanj ter uspešnega zaključka študija.

V publikaciji Posebni statusi na Univerzi v Mariboru (PDF; 624 KB) so zbrane informacije o tem, kdo lahko zaprosi za status, kje, kdaj in kako. V času študija so za študente s posebnimi potrebami na voljo pripomočki za študij, ki pripomorejo k ustvarjanju kakovostnega izobraževalnega okolja. 

Za dodatna vprašanja se lahko vedno obrnete na kontaktne osebe na Univerzi v Mariboru za pomoč in informacije študentom s posebnimi potrebami in posebnim statusom (PDF; 150 KB)

Z različnimi statusi in usmerjanjem smo seznanjeni tudi svetovalci v Kariernem centru Univerze v Mariboru. Usposobljeni smo na različnih področjih, tako da vas lahko preko svetovanja razbremenimo in/ali vas informiramo, kam se obrniti po poglobljeno podporo in pomoč. Prijavite se na svetovanje.

Postopek pridobitve statusa za različne kategorije študentov ter pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz posameznega statusa, urejata Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru in Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.​​​

Povežite se z nami