Status kandidata s posebnimi potrebami in status kandidata s posebnim statusom

Dijaki, ki se vpisujejo na študij, imajo med prijavno-sprejemnim postopkom možnost pridobitve statusa kandidata s posebnimi potrebami ali statusa kandidata s posebnim statusom, ki jim omogoča prilagojene pogoje pri vpisu v študijske programe prve stopnje in enovite magistrske študijske programe (navedeno velja tudi pri vpisu na študijske programe druge stopnje, razlikujeta se v načinu oddaje vloge).

Kaj to pomeni v praksi?

Kandidat z dodeljenim statusom kandidata s posebnimi potrebami in statusom kandidata s posebnim statusom, ki se v rednem izbirnem postopku ni nikamor uvrstil, se lahko uvrsti na seznam naknadno sprejetih na določen študijski program, če izpolnjuje pogoje za vpis na ta študijski program in doseže najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Če v prijavi navede več študijskih programov, je sprejet v prvega, za katerega izpolnjuje omenjene pogoje.

Pozor! Status kandidata se dodeli le za čas prijavno-sprejemnega postopka, kar pomeni, da mora posameznik za status študenta s posebnimi potrebami ali status študenta s posebnim statusom oddati posebno vlogo.

Kje lahko preberem več?

Kdo lahko zaprosi za status, kakšne listine je treba priložiti, kje in na kak način se odda vloga ter kako dolgo velja status, si preberite v dokumentu Dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku (PDF; 186 KB) ali v publikaciji »Posebni statusi na Univerzi v Mariboru: Kdaj? Kaj? Kam? Zakaj?« (PDF; 624 KB).

Na koga se lahko obrnem v primeru dilem?

Podrobne informacije o posebnih statusih lahko pridobite na Visokošolskem prijavno-informacijskem centru Univerze v Mariboru; uradne ure imajo vsak delovnik med 9. in 11. uro ter med 13. in 14. uro, dosegljivi so:

  • na naslovu Slomškov trge 15, 2000 Maribor,
  • preko telefona na: 02 23 55 261, 02 23 55 263, 02 23 55 264, 02 23 55 254 in
  • preko elektronske pošte na: vpis@​um.si.

Za dodatna vprašanja se lahko vedno obrnete na kontaktne osebe na Univerzi v Mariboru za pomoč in informacije študentom s posebnimi potrebami in posebnim statusom (PDF; 150 KB).

Z različnimi statusi in usmerjanjem smo seznanjeni tudi svetovalci v Kariernem centru Univerze v Mariboru. Usposobljeni smo na različnih področjih, tako da vas lahko preko svetovanja razbremenimo in/ali vas informiramo, kam se obrniti po poglobljeno podporo in pomoč. Prijavite se na svetovanje.

Povežite se z nami