ŠTUDENTI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI

Čustvene težave in motnje so izraz šibkosti asimilacije in čustvenih procesov, vedenjske pa poleg nestabilnosti čustvovanja tudi težav v prilagajanju. Čustvene in vedenjske težave se pogosto kombinirajo z drugimi težavami, ne le psihološkimi in biološkimi, temveč tudi socialnimi in učnimi.

Najpogosteje se čustvene in vedenjske težave pojavljajo pri osebah z učnimi težavami, primanjkljajih na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolnih, pri tistih, ki imajo težave s pozornostjo in spominom ter pri tistih, katerih vedenje je impulzivno, manj obvladano. Praviloma se pojavljajo skupaj s primanjkljaji/motnjami na drugih področjih – npr. motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami avtističnega spektra idr..

O motnjah govorimo, kadar so spremembe v čustvenem odzivanju in/ali vedenju prisotne dalj časa in odstopajo od razvojno pričakovanih, normativnih vzorcev čustvovanja in/ali vedenja.

Povzeto po:

  • Kobolt, A. (2011). Razumevanje in odzivanje na čustvene in vedenjske težave. Socialna pedagogika, 15(2). 153-173.
  • Vovk Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj
     

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Povežite se z nami