ŠTUDENTI S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

Duševne težave se lahko pojavljajo na različnih področjih našega življenja. Od vsakega posameznika je odvisno, kako se bo na določeno situacijo odzval in katere situacije bo zaznal kot stresne. Stresne situacije lahko izzovejo duševne stiske. Vsaka duševna stiska seveda še ne pomeni duševne bolezni, saj vsi občasno doživljamo skrbi, negotovost, tesnobo, dvom, nemoč, žalost, jezo, frustracijo, strah, krivdo, sram in še vrsto drugih neprijetnih čustev in občutkov, ki so povsem normalni in kratkotrajni.

Tudi duševne težave so lahko le občasne, povezane s stresnimi dogodki, krizami ali skrbmi. Lahko pa so posledica trajnega specifičnega osebnostnega vzorca doživljanja, čustvenega odzivanja in vedenja, ki povzroča kronične težave v posameznikovem funkcioniranju in medosebnih odnosih. K duševnim težavam sodijo hujše čustvene skrbi, občasno slabo počutje, ponavljajoče se težave v odnosu do sebe, izogibanje/zanikanje v primeru hujših življenjskih težav, pogostejše težave pri spoprijemanju s problemi, občasni blagi do zmerni psihopatološki simptomi ob vsakdanjih težavah ali hujši v primeru večjih življenjskih problemov.

Duševne motnje pa so trajne neznačilne kombinacije misli, čustev, vedenja, odnosov z drugimi in težav pri opravljanju vsakdanjih obveznosti, ki pomembno ovirajo posameznikovo delovanje v vsakdanjem življenju. Za duševne motnje je značilno trajno/kronično slabo počutje (depresivnost, tesnobnost …), resne težave s samopodobo in z uravnavanjem čustev, samouničevalno vedenje, trajne resne težave v odnosih z drugimi ljudmi, trajne in resne težave pri spoprijemanju z vsakdanjimi problemi, šibka odpornost na stres, občasni dolgotrajni/kronični resnejši simptomi duševnih motenj, moten/pretrgan stik z resničnostjo, občasno okrnjena zmožnost za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb ali celo nezmožnost skrbi zase.

Povzeto po:

  • Kaj so duševne motnje? (b.d.). Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj.
  • Pogoste duševne težave in motnje (b.d.) Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj

 

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Povežite se z nami