ŠTUDENTI Z AVTIZMOM

Motnje avtističnega spektra so resna nevrološko socialna motnja, ki se pojavi že v otroštvu in se kaže kot spremenjeno vedenje na področju socialnih interakcij in komuniciranja. Osebe z avtističnimi motnjami izkazujejo primanjkljaje, ovire oziroma motnje na področjih socialne komunikacije in socialne interakcije (težave v neverbalni in verbalni komunikaciji, vzpostavljanje socialnih odnosov, razumevanje in vzdrževanje le-teh) ter vedenja, interesov in aktivnosti (ponavljajoča in stereotipna gibanja, uporaba predmetov na neobičajen način, stereotipen in ponavljajoč govor, rigidnost v mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in ritualom).

Povzeto po:

  • Vovk Ornik, N. (2015). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj.
  • O avtizmu (b.d.). Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj

 

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Povežite se z nami