ŠTUDENTI Z RAZLIČNIMI IZJEMNIMI OSEBNIMI, SOCIALNIMI IN DRUŽINSKIMI OKOLIŠČINAMI

Osebne izjemne okoliščine so poleg spola, starosti in narodnosti še rasa ali etnično poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in spolni izraz, nosečnost, starševstvo, družbeni položaj, premoženjsko stanje in druge podobne osebne okoliščine, ki so nerazdružljivo povezane z osebo ali njeno identiteto. Da lahko govorimo o diskriminaciji, je nujno, da je oseba obravnavana slabše, kot bi morala biti, izključno zaradi njenih osebnih okoliščin. 

Izjemne družinske in socialne okoliščine so skrb za ožjega družinskega člana s posebnimi potrebami, bolezen ožjega družinskega člana in skrb zanj, nasilje v družini, matere samohranilke in nizki osebni dohodki oziroma brezposelnost staršev/skrbnikov. Neugodne razmere vodijo v stresne situacije, ki vplivajo tako na psihično kot tudi fizično zdravje posameznika. 

Izjemne osebne, socialne in družinske okoliščine lahko vodijo do stisk. Ljudje smo si med seboj različni ter doživljamo stiske ob različnih situacijah, vsem pa je skupno dejstvo, da je stiska neprijetna. Stiske se lahko kažejo v različnih oblikah, denimo v obliki žalosti, strahu, lahko pa se stiska izraža tudi skozi agresijo, jezo, napetost, pretirano uporabo alkohola, poživil in pomirjeval.  

Povzeto po:

  • Kako pomagati svojcem ali prijateljem v duševni/psihični stiski v času epidemije (22. 4. 2022). Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj
  • Osebne okoliščine diskriminacije (b.d.). Pridobljeno 29. 11. 2022 tukaj.

 

V primeru, da pri sebi zaznate opisane težave, se lahko prijavite na svetovanje. Prijava je možna preko obrazca, ki ga najdete tukaj, kot razlog za svetovanje pa označite drugo.

Povežite se z nami