8. januar 2019

Vabilo na mladinsko izmenjavo

Mladinska izmenjava Youth SLAMs (Society of Lyric Active Meetings) against radicalization je mladinska izmenjava, ki naslavlja pojem radikalizacije in nestrpnosti med mladimi preko aktivnega srečevanja z novo obliko slam poezije. Motivacija za izvedbo izmenjave je želja po ustvarjanju z mladino, ki si želi biti aktivno vključena v kreiranje lastne prihodnosti. Zato v projektu sodeluje 35 mladih iz Slovenije, Grčije, Španije, Italije in Latvije, ki kažejo željo, da bi se izrazili na področju umetniškega poustvarjanja.

Izmenjava bo raziskovala nove oblike slam poezije, ki je naravnana na publiko in govorico telesa ter pripravila performans o problemih generacije, ki je na prepihu med odraščanjem in aktivnim vključevanjem v družbo ter o problemih radikalizacije sodobnega časa, ki je skupna ljudem po vsem svetu, ne glede na njihovo kulturno in socialno ozadje.

Cilj projekta je ustanovitev evropske Youth SLAM skupnosti, ki združuje mlade z najrazličnejšimi ozadji v varnem in odprtem prostoru s ciljem spodbujanja različnosti in njenega razumevanja. Pripravljalna faza izmenjave vključuje pripravo gradiv udeležencev vsake partnerske organizacije, ki služijo kot pomoč pri spoznavanju s tematiko radikalizacije in služijo kot dražljaji pri pisanju slam poezije. Sledi predstavitev osnov slam poezije in usposabljanje za nastopanje. V zaključni fazi projekta udeleženci dejavno sodelujejo pri izvedbi slam performansa in imajo tako priložnost, da osvojeno teorijo preizkusijo v praksi in znanje slam poezije ponesejo v njihova lokalna okolja ter s tem tudi drugim odprejo prostor za možnost umetniškega poustvarjanja, spoznavanja smisla raznolikosti medkulturnega dialoga ter krepitev aktivne participacije in skupne evropske identitete.

 Projekt sofinancira program Evropske unije Erasmus +.

Povežite se z nami