10. oktober 2019

Vabljeni na brezplačno izobraževanje za mlade – Akademija 2019

(Maribor, 9. oktober 2019) Akademija 2019 - Družbena odgovornost z mladimi in za mlade letos že drugič poteka v Mariboru, tokrat se celoten projekt osredotoča na družbeno odgovornost na področju hotelirstva. Partnerji v projektu so Inštitut IRDO, Kooperativa hotelirjev v Mariboru in Univerza v Mariboru. Namen projekta je mlade seznaniti z družbeno in osebno odgovornostjo na področju hotelirstva ter jih na brezplačnih usposabljanjih povezati s praktičnim delom in priznanimi mariborskimi hoteli. Projekt je sofinanciran v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2019.

Na brezplačno izobraževanje o družbeni odgovornosti na področju hotelirstva organizatorji vabijo 25 mladih, ki bodo po koncu usposabljanje tudi prejeli Certifikat vodja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja. Pripravljenih je 40 ur usposabljanja s kakovostnimi predavatelji predvsem iz področja družbene in osebne odgovornosti, družbene in osebne odgovornosti na področju hotelirstva, trajnostnega razvoja, osebnega in poslovnega načrtovanja, pa tudi kariernega svetovanja, prepoznavanja lastnih sposobnosti in pridobivanja ustreznih kompetenc za razvoj in kariero. S projektom »Akademija 2019 na področju hotelirstva« želijo prispevati k dvigu zavedanja o družbeni odgovornosti med mladimi in družbeni odgovornosti na področju hotelirstva, lahko pa se pridružijo tudi mladi iz drugih področij. Organizatorji vabijo podjetja, da se priključijo projektu, saj se bodo le tako mladi lahko na primerih iz prakse dodatno usposobili za vodenje projektov na to temo.

Usposabljanje se prične v četrtek, 17. oktobra 2019 v Hotelu Betnava, nadaljuje v torek, 22. oktobra v Hotelu Tabor in  v petek, 25. oktobra v Hotelu Bau. Po jesenskih počitnicah bo sledil praktičen del in zaključni dogodek s podelitvijo certifikatov. Prijave so še mogoče do torka, 15.10.2019, več informacij in prijavnice na spletnih straneh inštituta IRDO.

Kaj je družbena odgovornost? Družbena odgovornost je odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim in etičnim ravnanjem prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe, upošteva pričakovanja deležnikov, deluje v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami poslovanja ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v vseh svojih odnosih.

Kaj je trajnostni razvoj? Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovolji sedanje potrebe generacij brez ogrožanja možnosti naslednjih generacij, da bodo lahko zadovoljevale svoje potrebe.

Povežite se z nami